Välj en sida

Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs motsvarar gymnasienivå och är till för dig som vill kunna söka jobb eller studera vidare. Men på Bona är det mycket mer än så. Vi vill hjälpa dig att hitta nya möjligheter i livet, och stärka dig i din tro på att du klarar av det. Du kan också nå grundläggande eller särskild behörighet för högskola samt yrkeshögskola. 

Hos oss känner du dig aldrig utanför. Vi arbetar som kamrater i en grupp, och ställer inte en massa krav på varandra. Tillsammans tar vi reda på saker och ting och så länge som du är delaktig, så fixar vi det här.

Innehåll

Bona fungerar inte som den traditionella skolvärlden. Vi har varken läxor eller prov. Här finns inte färdiga läroböcker som alla plöjer igenom på samma vis utan du kan själv välja vad du vill fokusera på och få den hjälp som just du behöver. Grundidén är att få gymnasiekompetens och vill du mer än så, så hjälps vi åt så att du når dit. Hos oss är det inte fusk att hjälpa sina kamrater, som i den traditionella skolvärlden.

Vi jobbar mycket med teman som kopplar ihop ämnena så att det blir roligare och mer effektivt. Det kan vara stora teman som ett helt land eller små saker som en kopp kaffe. Varje tema täcker naturkunskap, samhällskunskap, historia, och religion, svenska och engelska. Matematik läses som enskild ämne, men kan ingå i temat också. 

Vi pratar också mycket om hur samhället fungerar, och vad du och vi kan göra för att förändra det.

Anpassade studier

Bona har ett genomgående digitalt arbetssätt. Vi strävar efter att allt innehåll ska finnas digitalt ifall att du skulle behöva repetera eller studera hemifrån. Skolan har datorer som vi lånar ut till deltagarna under studietiden. Vi vill underlätta för dig som deltagare att nå dina mål, utefter dina och våra förutsättningar. 

Allmän kurs ger dig kunskaper motsvarande gymnasienivå och ger dig möjligheter till att kunna söka jobb eller studera vidare. Många som går kursen får också en starkare tro på sig själva och vågar prova fler saker.

Olika inriktningar vid behov

Alla har vi olika förutsättningar för att nå våra mål. Vid behov kan kursen anpassas till olika inriktningar.

Allmän kurs för dig med SVA

Har du ett annat språk än svenska som förstaspråk? Då är detta kursen för dig. Här får du lära dig grundläggande kunskaper i flera ämnen som gör att du kan ta dig vidare till studier eller arbete. Tillsammans hittar vi dina vägar framåt.

När du är färdig med kursen så får du omdöme på samma sätt som i våra andra allmänna kurser. Det innebär bland annat att du kan uppnå behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola eller högskola. Vi kommer att engagera oss i din framtid och stötta dig i att se just dina framtidsmöjligheter.

Allmän kurs för personer med funktionsvariationer

Detta är kursen för dig med autismspektrumtillstånd (AST), ADHD eller en liknande funktionsvariation. Här får du möjlighet att fokusera på det som just du är intresserad av, samtidigt som du får en bred gymnasiekompetens. Undervisningen är mer flexibel än i den traditionella skolvärlden, men det finns alltid hjälp att tillgå.

Allmän kurs ger dig kunskaper motsvarande gymnasienivå och ger dig möjligheter till att kunna söka jobb eller studera vidare. Många som går kursen får också en starkare tro på sig själva och vågar prova fler saker.

Vi arbetar med lugn, struktur och förutsägbarhet så att du alltid vet vad som händer och vad som är på gång. Du kan studera i din egen takt och få gott om hjälp från läraren, vilket gör det både roligare och lättare. Dessutom har vi varken läxor eller prov.

Det betyder att du alltid har en trygg grund att stå på här på Bona. Stegvis höjer vi kraven så att du blir bättre på att studera självständigt och målinriktat, för att förbereda dig på att studera vidare.

 • Ansökningstid: löpande till kursstart
 • Nästa kursstart: 15 augusti 2024
 • Kurslängd: 1-3 år
 • Studietakt: 100%
 • Studiemedelsberättigad: Ja
 • Deltagaravgift:  600 kr per läsår
  (Avgift för studerandeförsäkring, studiematerial/kopior och studieresor.)
 • Kontaktperson:
  Anneli Dahlqvist
  070 – 774 53 62

Terminstider:

Vår 2024: 8 januari – 7 juni
Sportlov v 8, påsklov v 14

Höst 2024: 15 augusti – 19 december
Höstlov v 44