Välj en sida
Vår berättelse

Vi må vara en skola, men vi är så mycket mer än så. Visst bygger vår verksamhet på bildning, men vi gör så mycket mer än så.

Vår skola är en fri zon, med hjärta, kunskap, värderingar och samhällsengagemang. Våra olikheter berikar oss och ger nya perspektiv. Tillsammans skapar vi en trygg atmosfär av kunskap och vänskap, som stärks av att alla som är här verkligen vill vara det.

Vi har integritet med vänstervärderingar kring öppenhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och solidaritet. Vi följer med varje deltagare på en resa, med fokus på en personlig och kunskapsmässig utveckling. Tillsammans blir vi obegränsade. På samma gång är vi en röst för politisk samhällsförbättring. Vi gör det vi tror på, och litar på att det vi gör är rätt.

Bona verkar, och påverkar, där livet pågår. Nya behov uppstår och växer fram. Som folkhögskola har vi frihet att snabbt ställa om eller förnya oss när omvärlden förändras. Vi är ständigt på tå för att förutse, förstå, förklara, debattera, utforska och påverka. Det handlar om att lyssna – för att sen göra. Och vi älskar att göra. För vi vill ligga i täten, och erbjuda den bästa skolan som gör mest skillnad, för alla som behöver det bäst.

Vår vision
Obegränsad vilja. Obegränsad utveckling.

Vårt syfte
Med hjärta och engagemang kan vi bidra till kunskapsmässig och personlig utveckling för alla. Vi är ett alternativ som drivs av att skapa en bättre framtid.

Bona kommer från en vänstertradition och vi värnar om ett samhälle präglat av öppenhet, jämlikhet, medmänsklighet och solidaritet. Det gör vi genom att…

… se människor,

… bekräfta människor,

… ge förutsättningar för att människor ska stå rustade för framtiden,

… engagera oss i politiska frågor och vara en röst. som påverkar och förbättrar vårt samhälle.

Vanliga frågor
Vad kan jag läsa?

På Bona finns allmänna kurser för att få grundläggande behörigheter och flera specialkurser inom olika områden. Vissa kurser kan läsas på distans. Här läser du om alla våra kurser.

Hur studerar jag?

Du har stor frihet att forma din tid på Bona och fokusera på det just du vill. Här får du massor av tid med lärarna och du behöver inte klara av allt på egen hand, som på många andra håll.

När?

En vanlig termin är januari-juni och augusti-december. Vissa kurser har löpande antagning, vilket innebär att du kan börja när det passar dig bäst. Du hittar terminstiderna på varje kurssida.

Var?

Bona folkhögskola ligger mitt i Motala City på Urban Hjärnes väg 11.

Vad kostar det?

Vissa kurser är gratis och andra kostar lite mer, men oftast betalar du 600 kr per läsår för bland annat försäkring och studiematerial. Många kurser är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan få bidrag och lån från CSN för att täcka dina levnadskostnader. Andra kurser berättigar dig för bidrag från Arbetsförmedlingen.

Har du fler frågor?

Vi svarar jättegärna på alla frågor du har, så tveka inte att höra av dig till oss.

Läs om vår studeranderättsliga standard här: Studeranderättslig standard Bona

Bona folkhögskola som ekonomisk förening

Det är många som äger Bona folkhögskola tillsammans. Personal, före detta deltagare, organisationer, skolans studerandekår och andra som helt enkelt gillar det vi gör här. Totalt är det ungefär 150 ägare som delar på runt 350 andelar. Ägarandelarna utgör skolans grundkapital, men skolans verksamhet finansieras till övervägande del genom stats- och landstingsbidrag. Föreningens stadgar hittar du här.

Ordförande i den ekonomiska föreningen tillika skolan heter Torbjörn Björlund och nås via e-post: torbjorn.bjorlund@gmail.com

Bli medlem

En grundförutsättning för att bli medlem är att du delar vår profil. Då kan du köpa andelar som kostar 500 kr för en privatperson eller 1 000 kr för en organisation. Alla ägare får en röst på föreningens stämma, oavsett hur många andelar en äger.

Ansök som privatperson
Ansök som organisation

Som ägare får du brev från oss framför allt när det är dags för den årliga stämman i maj-juni. Glöm inte att höra av dig om du byter adress, så att medlemsregistret är aktuellt. Och följ gärna våra sociala medier, om du vill hålla dig uppdaterad under året.

Har du fler frågor? Kontakta rektor Anneli Dahlqvist på 070 – 774 53 62

Temavecka

Varje termin har en temavecka där deltagare och personal från olika kurser möts för att jobba ihop. Veckan har ett övergripande tema som till exempel vatten, makt eller konst, som var och en tar sig an på sitt eget sätt. Det kan bland annat handla om musik, film, dans, teater, politik, konst – eller kanske något helt annat? Allt kan hända under den här veckan – och gör det också!

Kursavgifter och betalning

All undervisning på Bona är gratis, men det tillkommer en terminsavgift som täcker kostnad för olycksförsäkring och gemensamma aktiviteter. Vi står för studiematerial och eventuellt lån av annat material, exempelvis dator.

När du betalar terminsavgiften använder du vårt bankgiro 5220-1639.

Styrelse

Torbjörn Björlund, Styrelseledamot och Ordförande
Sysselsättning: Arbetar på resursskola. Tidigare Riksdagsledamot Vänsterpartiet
I styrelsen sedan: 2018

Anette Böckman, Styrelseledamot
Sysselsättning: Undersköterska facklig företrädare Kommunal
I styrelsen sedan: 2011

Lisa Strömfelt, Styrelsesuppleant
Sysselsättning: Pensionär. Medgrundare av Bona folkhögskola, lärare och rektor 1984-1998
I styrelsen sedan: 2006

Nore Tellrot, Styrelseledamot
Sysselsättning: Pensionär
I styrelsen sedan: 2021

Christina Lindh, Styrelseledamot
Sysselsättning: Pensionär. Fd lärare och rektor på gymnasieskola i Mjölby
I styrelsen sedan: 2019

Maja Beckman, Styrelseledamot
Sysselsättning: Utredare på en statlig myndighet
I styrelsen sedan: 2022

Tomas Zandén, Styrelseledamot
Sysselsättning: Pensionär. Ordförande PRO TonArt och PRO SAM Linköping
I styrelsen sedan: 2003

Jens Lejhall, Styrelseledamot
Sysselsättning: Regionutvecklare Västra Götalandsregionen, fd lärare på Bona folkhögskola
I styrelsen sedan: 2022

Föredragande på möten, Extern firmatecknare
Anneli Dahlqvist, rektor sedan 2016

Kontakta styrelsen på torbjorn.bjorlund@gmail.com
Kontakta rektor Anneli Dahlqvist på anneli@bona.nu