Välj en sida

Artikel från Corren
Nyanlända med uppehållstillstånd får rösta i kommunal- och regionval, men inte i riksdagsvalet. Det är en av sakerna som eleverna vid Bona folkhögskola fått lära sig. Anneli Dahlqvist är skolans rektor och berättar att man under den senaste tiden haft ett tema i undervisningen för de 63 elever som går den allmänna linjen vid skolan. Temat har varit om det kommande valet, för att informera eleverna vilka rättigheter man har och hur den demokratiska processen går till.

– Vi har elever med väldigt olika bakgrund där en del är nyanlända från länder där det tidigare inte kunnat göra sin röst hörd på samma sätt. Vi har också elever i gymnasieåldern som nu ska rösta för första gången.

Hon fortsätter:

– Vårt mål har varit att ingen ska låta bli att rösta bara för att de inte vet hur processen går till eller vart de ska vända sig. Ett led i arbetet har varit att låta lokala politiker besöka skolan. Så skedde under onsdagen när Mark Henriksson (M) stod på tur att få elevernas frågor.

– Vi har varit noga med att få till en bredd av partier så och vi tog hit dem en i taget för att eleverna skulle få möjlighet att ställa sina frågor, i ämnen som särskilt intresserar dem. En debatt mellan olika partier hade inte gett samma möjlighet, säger Anneli Dahlqvist.

Eleverna lyssnade på kommunalrådet och ställde sen en del frågor. Bland annat varför det är så få restauranger i centrala Motala.

– Jag tror det beror på att för få bor och jobbar i stadskärnan. Vårt mål är bland annat att få in mer vuxen- och yrkesutbildning till centrum, det skulle ge restaurangerna större möjlighet att få kunder.