Välj en sida

Aktuellt

Vänner, läkarstudier och kärleken – Bona förändrade Lindas liv

Vänner, läkarstudier och kärleken – Bona förändrade Lindas liv

Jag träffade Linda Yngve på länk. Hon satt i en solstol och njöt av vårens första strålar. Hon såg glad och peppad ut. Inte som för ett par år sen. Då var hon 20 år, mamma till en liten son – och vilse i livet.

Ofullständiga gymnasiebetyg, osäker på sin förmåga och sig själv, och vad hon ville göra med livet. Tankarna snurrade? Vem var hon egentligen? Och vad ville hon?

Det blev Bona. Linda skulle läsa upp betyg för att komma in på sjuksköterskeutbildningen. Hon skulle inte skaffa nya vänner, bara fokusera på studierna. Riva av allmän kurs på gymnasienivå och sen vidare. Men så blev det inte. Hon blev kvar på den plats som kom att förändra hennes liv. För vad Linda kom att upptäcka, var att på Bona räknades inte bara den akademiska prestationen.

Redan första veckan förstod Linda att Bona var speciellt. Inte som tidigare skolor där formen var förutbestämd och alla skulle passa in i mallen. Här var det individanpassat: utbildningen var fri för deltagare att skapa själva utifrån sina förutsättningar, förmågor och mål. Lärarna gjorde sitt yttersta för att hon skulle hitta sitt sätt att lära och hjälpte henne igenom ämne efter ämne.

Och runt om lärarna fanns klasskompisarna, de som hon egentligen inte ville lära känna. Men så blev det inte. Linda träffade massor med nya vänner, flera av dem har hon tät kontakt med än idag. Och så var det den där killen. Han som först var en vän bland alla andra på Bona, men som sen blev livets kärlek och som hon sedan gifte sig med.

Under studiernas gång insåg Linda att hon ville mer. Hon kände sig motiverad, studierna gick bra och självförtroendet hade stärkts. Framför allt skulle hon ju aldrig mer läsa på gymnasienivå efter Bona. Kanske skulle hon våga tänka på att bli läkare i stället för sjuksköterska? Det hade hon bara drömt om tidigare. Inga problem tyckte lärarna på Bona.

Problemet var bara att Bona inte erbjöd alla kurser som krävdes för att söka in på läkarprogrammet. Men med en rektor med utbildning i naturvetenskapliga ämnen som fysik, kemi och matte löste sig även det. Det blev PT i utbildning, och på rekordfart hade Linda klarat av alla kurser som krävdes för att vara behörig till läkarutbildningen. Hon hade blivit kvar på Bona ett år längre än tänkt, men hon hade älskat varje dag.

Linda fick sitt omdöme, gjorde högskoleprovet och sökte in till läkarprogrammet på folkhögskolepoängen. Det var över 100 sökanden till Linköpings universitet i gruppen som sökte med folkhögskolebetyg, Linda var en av två som kom in.

Idag är Linda inne på termin fem, men har nu tagit en paus för att ta hand om familjens nya tillskott. Bebisen kom bara trekvart efter att skollektionen tagit slut. Det gällde att nyttja tiden fullt ut för att klara studierna. 

Bona förändrade allt för Linda och hon berättar att hon är en helt annan människa idag. En bättre människa, säger hon själv. All hjälp, stöd och välvilja, det gav henne framtidshopp, nya vänner – och kärleken.

Community manager – en mångsidig roll

Community manager – en mångsidig roll

Vi har träffat Nicole Kjellberg, en tidigare deltagare på kursen Digitala spel och community management. Hon berättar om dörrar som har öppnats och betydelsen av att ha fått ett starkt nätverk i spelbranschen.

– Innan utbildningen på Bona fick jag knappt komma på intervju men nu när jag har en utbildning på CV:t är det helt andra tongångar.

Efter utbildningen jobbade Nicole under en period som community and social media manager på en spelapp för personer med psykisk ohälsa. Parallellt arbetade hon extra som Discord community manager på ett mobilspel.

– Jag använde kunskaper från utbildningen i stort sett varje dag, framför allt i projektledning, digitalt skapande och ekonomisk planering.

Nicole berättar också diskussionerna om jämlikhet, värderingar och inkludering var givande och bra att ha med sig in i spelbranschen. För här finns det viss problematik inom området.

– Det kan vara ett ganska tufft klimat i spelbranschen ibland, både på spelbolagen och i spelens communities. Därför är det värdefullt att vara medveten om det och förstå betydelsen av värderingar när man till exempel ska arbeta med community-delarna.

För Nicole handlar community-rollen om allt ifrån att skapa innehåll som engagerar och interagerar med människor, till att hantera hård tonalitet i de digitala rummen. Ibland har hon också fått agera terapeut. En mångsidig yrkesroll alltså.

– Det är en varierad roll och blir nog mycket vad man gör den till. Men jag tycker att det är viktigt att det finns en arbetsbeskrivning och förväntansbild från arbetsgivaren, annars är det lätt att en community-manager får ett orimligt och omöjligt ansvar och uppdrag. Och det känns viktigt att det finns någon form av utbildning hos den som har community manager-rollen.

Nicole berättar att hon fick många bra tips av lärare och externa föreläsare som besökte Bonas kurs. Både vad gäller jobbmöjligheter och karriärvägar, men också kring varningsflaggor på anställningsintervjun. Att också få träffa andra som jobbar som community managers var nyttigt under kursen. Det gav en större förståelse för vad positionen kan innebära.

– Jag har fortfarande kontakt med flera lärare och föreläsare. Det nätverket är ovärderligt i spelbranschen och har hjälpt mig mycket längs vägen.

Läs mer om kursen Digitala spel och community managemant här

Välkommen till årsstämma 2023!

Välkommen till årsstämma 2023!

Inbjudan till stämma för Bona folkhögskola ekonomiska förening
Ordinarie stämma hålls söndagen 21 maj kl. 13.15.
Plats: Bona Folkhögskola, Urban Hjärnes väg 11, Motala.

Inför stämman inbjuder vi till öppet program för alla intresserade!

Kl. 11.00 Föreläsning
Expos årliga rapport med specialframtagen föreläsning om de trender vi kan se kopplat till just folkbildningen och hur den kan komma att påverkas framåt. Föreläsare är Morgan Finnsiö som är researcher och utbildare på Stiftelsen Expo. (Föreläsningen hålls även digitalt)

Därefter bjuder vi på lätt lunch, med möjlighet att prata med Morgan. Du får också möjlighet att vandra runt i Bonas nya lokal i centrum!

Kl.13.15 vidtar årsstämmoförhandlingarna
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022 finner du längst ner.

Nomineringar till styrelsen skickas till valberedningens sammankallande Björn Grip via e-post:
bjornagrip@gmail.com.

Svar om deltagande i stämman vill vi ha till skolan senast fredagen den 12 maj, till skolans mailadress info@bona.nuAnge specialkost.

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
a. Stadgeförändring
b. Skrivelse
11. Stämmans avslutning

Enligt uppdrag:
Anneli Dahlqvist, rektor, anneli@bona.nu, 070 – 774 53 62

Kärleksvecka och fullmatat program på Bona

Kärleksvecka och fullmatat program på Bona

I’m not entirely sure what you mean by “kärleksveckan”, as the term is not familiar to me. However, based on my understanding of Swedish language, “kärlek” means “love” and “veckan” means “week”. Therefore, I would assume that “kärleksveckan” refers to a week-long celebration of love or affection.

Yes, ChatGTP lyckades fånga vad Kärleksveckan står för. 😀 Och den 25 mars-2 april är det dags för en hel vecka i kärlekens tecken här i Motala. Den hjärtfyllda veckan firas för 24:e gången, och givetvis är vi på Bona med. Den 28:e mars är du välkommen till oss för att fika i Kärlekscaféet, gå på sångworkshop eller varför inte testa att ställa egna frågor till ChatGTP? Det är ett axplock av de aktiviteter vi anordnar i våra nya lokaler i Motala city.

Hela vårt program för den 28 mars:

Kärlekscafé: kl. 15.00-19.00

Sångworkshop: kl. 17.00-17.45

Körskolan anordnar konsert: kl. 18.00

Testa stolsyoga: kl. 15.15 och kl. 16. Varje yogapass är 30 min

Prata odling och kika in vår odlingsstation: kl. 15.00-19.00

Testa Chat GTP: kl. 15.00-19.00

Kärleksveckan är ett viktigt arrangemang och speglar det vi på Bona arbetar för att uppnå varje dag: ett inkluderande samhälle där vi värnar om, och respekterar varandra, hur olika vi än må vara. I år har vi också möjligheten att bjuda in Motalabor till vårt nya hem, och det ska bil jätteroligt! Välkommen till oss!

Bona i forskningsprojekt om hållbar konsumtion

Bona i forskningsprojekt om hållbar konsumtion

På Bona gillar vi att tänka nytt och testa oss fram. Därför var det extra roligt att delta i ett forskningsprojekt inom hållbar konsumtion, som drivs av Linköpings universitet. Projektet genomfördes i form av ett spel där spelet beskrivs som en storskalig social simulering av omställningen till hållbar konsumtion. Det bygger på forskning om hur man kan gå från nischpraktiker till etablerade arbetssätt genom olika möjliggörare, för att på så sätt ändra förhållningssätt och affärsmodeller. Det var första gången som forskarna testade spelet med externa deltagare.

Under spelet gestaltades den fiktiva orten Åkervallas resa att ställa om till hållbar konsumtion. Alltså från en befintlig och ohållbar konsumtionsmodell till en som kännetecknas av bland annat återbruk, minskad konsumtion och reparationer av befintliga varor. Vi som deltog ställdes inför en mängd scenarios där vi skulle ta beslut och motivera dem.

— Premiärtillfället gav oss viktiga lärdomar i vad spelet synliggör och motiverar spelarna till. Många valde att fortsätta med sina befintliga affärsmodeller och sätt att arbeta under spelet och upplevde att det var svårt att ändra större system, vilket på sätt och vis återspeglar vad vi ser i vår vardag, säger Ola Leifler vid Linköpings universitet.

Han fortsätter:

— Projektgruppen har fått bra underlag för att utvärdera hur spelet fungerar i relation till det forskningsprojektet om hållbar konsumtion behandlar. Vi är glada över att ha fått så bra underlag från deltagarna på Bona folkhögskola för att förstå vilken social dynamik som spelet möjliggör.

För oss som deltog var spelet inte bara roligt utan också lärorikt. Vi fick många tankeställare och ögonöppnare, inte minst över hur viktigt det är att försöka ta steg för att konsumera mer hållbart.

Stort tack till alla i forskningsteamet för att vi fick delta!

Rasism och konspirationsteorier – hur bemöter vi idéerna?

Rasism och konspirationsteorier – hur bemöter vi idéerna?

Vi har inlett ett partnerskap med Expo, en stiftelse vars vision är en levande demokrati där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande. Den mycket professionella föreläsaren Klara Ljungberg kom nyligen på besök för att hålla i en hyperaktuell utbildning om rasism och konspirationsteorier – och hur vi bemöter idéerna. På plats fanns utöver vi på Bona även deltagare från andra folkhögskolor och gymnasieskolor.

Klara inledde med att berätta om trender och tendenser i den högerextrema miljön, exempelvis vilken roadmap radikalhögern har för att skaffa sig inflytande. Här återfinns fokus på flyktingar och asylsökande, public service/kultur/folkbildning/media och myndigheter, domstolar och tjänstepersoner. Vi fick också veta att radikalhögerns fysiska aktiviteter har gått ner dramatiskt, men att budskapen numera förs ut via sociala medier och stora online-plattformar som Rumble och Gab. Tydliga trender framåt spås vara ökad radikalisering av unga och demokratihot på ”insidan”, till exempel på myndigheter.

För att ta utbildningen till vår verklighet diskuterade vi hur trender och tendenser förhåller sig till folkbildningen, och hur vi som arbetar inom folkhögskolan eller gymnasieskolan kan tänka och agera när idéerna kommer till uttryck. Klara betonade vikten av en egen bottenplatta eller samhällsvision: ”för att bemöta idéer och teorier måste vi veta vad vi själva tycker”.

Vi fick följande tips att utgå från när en situation med extrema idéer uppstår:

  1. Stanna upp (Vem möter du? Var är du? Vilka fler är i rummet? Osv.)
  2. Ställ följdfrågor (Hur menar du nu? Hur påverkar det dig? Har jag förstått rätt?)
  3. Förflytta samtalet till rätt nivå (styr med frågor utifrån fakta/kunskap, värderingar osv.)
  4. Bemöt med din bottenplatta (”Jag upplever inte att det är så enkelt…”, ”Så som jag ser det…”)

Vi fick uppleva en mycket givande dag tack vare Klara på Expo. Och det verkar som att även hon tyckte att det var ett värdefullt besök:

Det var väldigt fint att träffa alla på plats och dela erfarenheter och diskutera tillsammans. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang i frågorna och även ett stort behov av att samtala kring och förstå den föränderliga tid vi befinner oss i.”

Lära dig mer om Expo? Kika in på expo.se

Från sedlar till kunskap – nu är vi inflyttade i gamla banken

Från sedlar till kunskap – nu är vi inflyttade i gamla banken

Äntligen har vi flyttat in i vår nya hubb i centrala Motala, det som tidigare var hem åt en bankverksamhet. Nu finns vi i nyrenoverade lokaler vid PK-torget och har kunskap istället för sedlar i bankvalvet. Det är ett fantastiskt lyft för hela Bona!

Förutom att vi och våra deltagare är glada över vår nya hemvist är det roligt att så många runt oss är nyfikna och tittar in för att säga hej. Till och med lokalmedia var här och gjorde ett reportage. Det kan du läsa om det här.

Vi hoppas att vår nya hubb ska bli en mötesplats för människor och intressanta samtal. Och att vi kommer närmare våra deltagare, näringslivet, kommunen och Motalabor. Bona är en fri zon, oavsett om man läser på skolan eller inte. Till oss är alla välkomna – när kommer du?

Vår nya adress är Urban Hjärnes väg 11. Här möts du av obegränsad vilja, för obegränsad utveckling. Välkommen!

PS: 1 februari bjuder vi in till öppet hus. Mer info kommer.

Foto: Thomas Augustsson, Öst Media

Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati har aldrig varit viktigare

Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati har aldrig varit viktigare

Det som händer i Iran gör oss förfärade. Hur kan vi som skola, på andra sidan världen, visa vår solidaritet med det iranska folket och i synnerhet de modiga kvinnorna? Stötta folkets kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter? Vi måste göra det, i det lilla, på vår arena och med vår plattform. Och vi försöker göra det genom samtal med våra deltagare och människor runt omkring oss. Vi pratar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Om rätten att alltid vara sig själv, stå upp för sig själv och hjälpa andra att göra detsamma. När man går in genom dörren på Bona, fysiskt som digitalt, då är det det som gäller. Grundläggande fri- och rättigheter, precis det som måste gälla även i Iran framöver. Vi skänker en hyllning till det iranska folkets mod – och hoppas att den viktiga, men nu så hemska, proteströrelsen snart ska resultera i frihet och respekt för alla människors rättigheter.

Forskningsveckan väckte nya idéer och intressen

Forskningsveckan väckte nya idéer och intressen

Nyligen ägde Forskarfredag rum i 26 länder och vi på Bona passade på att ha forskningsrelaterade aktiviteter hela veckan. Varje dag fick deltagarna välja mellan flera ämnesområden och aktiviteter för att få en inblick i forskning och innovation, och hur det påverkar människors vardagliga liv, idag och i framtiden. Lärandet skedde med hjälp av underhållande och lärorikande aktiviteter både på plats och digitalt.

Syftet med forskarveckan var både att visa vad forskning kan vara och hur en forskare arbetar. Givetvis med förhoppningen att väcka nyfikenhet för ämnen och yrken som man tidigare inte vetat så mycket om, eller stött på alls.

Om mobilen, nervcellen och AI hos kossan

Under veckan fick deltagarna träffa forskare som berättade vad som döljer sig i mobiltelefonen, hur man skapar en nervcell, hur AI kan nyttjas för att öka kossornas välmående i ladugården och huruvida det finns liv på Mars. Flera fick också en inblick i hur man planerar hållbara städer, hur framtidens energisystem kan se ut och hur vi bättre kan ta hand om vår planet.

Vi åkte också ut på en resa, en interaktiv sådan arrangerad av Visualiseringscenter i Norrköping. Vi åkte till platser i universum som människan aldrig tidigare har besök, var på Apollo-landningsplatserna, genomförde en virtuell Marslandning och åkte hela vägen tillbaka till Big Bang. Snacka om spejsat!

Andra deltagare ville hellre vara med i Plastexperimentet där uppdraget var att hjälpa forskare att kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige. Genom att samla in plastskräp är vi nu delaktiga i en vetenskaplig studie kring hur mycket plast det finns i naturen, vilken typ av plast det är, och hur det varierar mellan olika platser och naturtyper. I samband med experimentet besökte flera deltagare Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning som ligger här i Motala. Det var otroligt häftigt att se vad som händer med plastförpackningarna som vi källsorterar hemma!

Vår vetenskapsvecka var väldigt uppskattad av deltagarna och det var en hög aktivitet med många givande diskussioner och uppgifter att lösa under hela veckan. Utöver att få lite bättre kunskap om forskningsyrket och aktuella forskningsområden har flera fått upp ögonen för nya ämnesområden som de vill lära sig mer om: kemi, spel, AI, nervceller, klimatet, rymden och många fler. För det är så det funkar, man stöter på något man blir intresserad av, kanske söker en utbildning inom det, och snart har man kammat hem ett spännande jobb. Och just det här berättade ett par forskare om, någon var faktiskt inte så motiverad att plugga alls men det fanns ett starkt intresse för ett ämne – och det banade väg för en karriär inom vetenskapen. Och vips var hen forskare!

Otroligt rolig vecka, det gör vi om nästa år igen!

Så jobbar vi för att öka valdeltagandet

Så jobbar vi för att öka valdeltagandet

Nu är det val igen. För vissa. För andra är det här för första gången. Men likväl kan frågorna vara många och komplexa. Vem ska jag rösta på? Varför då? Vilket samhälle vill jag leva i, och vilka mekanismer möjliggör det?

Det är inte helt enkelt det här med val, för det är just en massa val. Det är för komplext för att freestyla eller ta det på studs. Det kräver eftertanke, att man resonerar med sig själv. Funderar på nuet och framtiden. Min framtid, och framtiden för andra runt omkring mig.

Vi på Bona jobbar nu aktivt för att alla som går på skolan ska ha kunskap om varför valet finns, vad det innebär på samhällelig och individuell nivå – och hur man röstar rent praktiskt.

– Det är oerhört viktigt att alla känner till sina rättigheter, och att de rättigheterna också innebär ett ansvar. Till exempel att göra medvetna val och ta reda på så mycket som möjligt för att kunna ta ett bra beslut. Och självklart förstå konsekvensen av att inte rösta, säger Anneli, som är rektor på Bona.

På skolan diskuteras även vad som eventuellt kan ligga gömt bakom de politiska utspelen.

– Vi pratar om att vi alla behöver anstränga oss för att försöka förstå om det finns någon agenda bakom det som sägs och görs, och vad den i så fall är. Det är källkritik på en helt annan nivå, menar Anneli.

– Det kan handla om huruvida partiet vill inkludera eller inte, om de vill att alla ska ha tillgång till bra levnadsvillkor eller om det är något som ska förtjänas. Kort och gott, vad de egentligen vill med samhället, bortom utspelen och valprogrammets löften, fortsätter Anneli.

Politikerbesök, quiz och praktisk träning

Utbildningen kring valet sker i olika format. Bland annat är politiker på plats för att samtala med deltagarna om valsystemet, demokratin, och givetvis prata om frågor som är viktiga för deltagarna på individuell basis. Därutöver arbetar lärarteamen med quiz, tävlingar, valkompasser osv. för att på olika sätt utbilda och engagera skolans deltagare.

För många av deltagarna är det första gången de ska rösta. Eller så kan det vara första gången som de röstar i Sverige. Oavsett innebär det en ny situation. För att skapa trygghet byggs testsituationer upp på skolan där vi går igenom valets alla moment och hur man gör i respektive steg.

– Vi riggar upp en situation som är så lik som möjligt, visar vart man ska och hur det går till. Det kanske känns konstigt, men har du aldrig röstat i Sverige tidigare, eller har svårt med det sociala, så är det viktigt att skapa trygghet, säger Anneli.

Givetvis nämns förtidsröstning som ett alternativ för den som tycker det känns bättre än att gå till en vallokal den 11 september.

Bonas mål och förhoppning är att ingen ska undvika att rösta för att de inte vet hur man gör, eller förstår vad valet och demokratin innebär.

Kategorier