Välj en sida

Aktuellt

Bli en proffsig moderator med vår nya moderatorkurs

Bli en proffsig moderator med vår nya moderatorkurs

Vi lanserar en moderatorkurs för dig som arbetar, eller vill arbeta, med att leda olika typer av evenemang. En proffsig moderator avgör om eventet blir helt okej eller riktigt bra, och det är när du möter en riktigt vass sådan som du förstår skillnaden.

Under distanskursen får du kunskap om hur du förbereder och leder till exempel konferenser, workshops, webinars och seminarium. Du lär dig att ställa de rätta frågorna vid rätt tillfälle, så det skapas en spännande interaktivitet och diskussionen drivs framåt.

Kursen leds av de erfarna moderatorerna Karin Klingenstierna och Åsa Lindell. Den är på distans och sträcker sig över en termin.

 

Vad gör en skola drömmig?

Vad gör en skola drömmig?

Under året med pandemin har mycket ställts på sin spets. En snabb omställning till distans var onekligen utmanande. Men livet på länk visade sig inte vara så tokigt. För vissa blev tillvaron både enklare och lugnare. De vill inte återgå till det som var.

Men distans passar inte alla. Vissa behöver komma till skolan, till det personliga mötet, till springet i trapporna. Det gäller både medarbetare och deltagare. Därför funderar vi just nu på framtiden. Hur ser drömskolan ut? Vad gör den drömmig?

Under sommaren och början av hösten kommer vi att bjuda in och involvera både medarbetare och deltagare i att drömma om framtidens Bona. Blir Bona kanske en hybrid där vi ibland är på plats och ibland ses på länk? Där vi kanske skippar klassrummen och skapar små hubbar för olika typer av aktiviteter, teman eller intressen? För varför ska skolan vara som den alltid har varit? Är det något vi har lärt oss av pandemin är det väl att förändring inte behöver vara så dumt, och att vi är riktigt bra på att anpassa oss. Det viktiga för oss framåt är att våra medarbetare och deltagare stortrivs och utvecklas. Då har vi skapat en drömmig skola.

En spännande höst ligger framför oss, men nu tar vi en väl förtjänt semester och tackar för en fantastisk vårtermin. Vissa av våra deltagare går vidare i livet och till dem vill vi säga Lycka till! Till alla som kommer tillbaka till hösten säger vi bara Vi ses – på drömskolan.

Njut av sommaren och ta hand om varandra!

Varma hälsningar
Alla vi på Bona

Medvetet feltänk kring språkkravet för nya medborgare

Medvetet feltänk kring språkkravet för nya medborgare

Vår rektor Anneli skriver på debattsidan i Corren om det feltänkta förslaget kring språkkrav för medborgarskap.
Se hela artikeln i Corren:
https://corren.se/asikter/artikel/medvetet-feltank-kring-sprakkravet-for-nya-medborgare/rg94q30j

Nu i juni röstar riksdagen om ny migrationslag. Bland förslagen från bland annat Liberalerna och Sverigedemokraterna finns kravet på godkänt prov i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare. 

Sverige ger därmed upp principen om ett jämlikt medborgarskap. För att ett samhälle ska hålla ihop måste beslutsfattare och makthavare ha en etisk kompass och kunna stå upp för grundläggande värderingar. 

Ett jämlikt medborgarskap är en princip som är värd att hålla fast vid i ett liberalt och demokratiskt samhälle. Det är inte enbart en fråga för nya svenskar, utan för alla som har ett intresse av att medborgarskapet är rättfärdigt inrättat. Ett samhälle utan etiska principer vittrar snart sönder. 

Jag vet precis hur viktigt språket är och hur stor roll det spelar för integration, inkludering och inflytande. Jag är Sverigefinne och alltså rättighetsbärare av ett lagstadgat minoritetsspråk. Jag leder en folkhögskola där majoriteten av deltagarna är nya svenskar.

Många av våra kurser och verksamheter riktar sig till personer som vill lära sig svenska och förstå hur Sverige fungerar. Våra deltagare lär sig att läsa, skriva, prata och förstå. De lär sig samhällskunskap och matematik samt viss kunskap om lagar och villkor i arbetslivet.

Ibland ingår ämnen som etik, människans livsvillkor, samt begrepp inom vård och omsorg. Allt det som de föreslagna obligatoriska språktesterna ska innehålla, och lite till. För ja, språket är definitivt en förutsättning för att kunna förverkliga sitt medborgarskap på olika sätt.

På folkhögskolan ser jag hur viktigt språket är och att deltagarnas vilja att lära sig svenska är obegränsad. Vi pratar, studerar vårt lokalsamhälle och Sverige. Vi jämför med allas hemländer, vi besöker arbetsplatser, upplever teater, sport och musik. Och vi blir varse hur våra olika språk berikar oss – och i slutändan även samhället.

Det är grunden för hur kunskap bildas och inhämtas, det är så bildning och integration ser ut i praktiken. Ett villkorat medborgarskap och ett hot om underkänt på ett prov har ingen konstruktiv funktion i vår verklighet. 

Det finns evidens för att språk-och kunskapskrav försenar invandrares integration. All tillgänglig forskning pekar på att bland de viktigaste insatserna för en fungerande integration av vuxna i första generationen är fungerande undervisningssystem. 

Därför är det smärtsamt att vi som folkhögskola, enligt statens regelverk, varje termin tvingas neka utbildningsplats för drygt 100 sökande till våra kurser. 

Jag menar att det är i den änden migrationspolitiken måste börja. Det borde vara uppenbart för alla att politikerna bör satsa först och främst på utbildningssystemet och tillgodose behovet av kurser i svenska och samhällskunskap. Inte kräva språk- och allmänbildningstest av nyanlända utan att ge dem rimliga förutsättningar för att kunna göra detta. 

Vuxenundervisning i svenska språket, inklusive SFI, måste därför få verktyg för att kunna bedriva en likvärdig och kvalitetssäkrad verksamhet för alla som vill och behöver den.

Det är då som vi kan få tillbaka trovärdigheten för migrations- och integrationspolitiken istället för att den fortsätter att vara ett verktyg för populism, kohandel och signalpolitiska utspel.

Så måtte våra folkvalda rösta mot det orealistiska och ogenomtänkta förslaget om språkkrav och istället satsa på en struktur där alla potentiella medborgare får en chans att lära sig svenska. 

Anneli Dahlqvist, rektor på Bona folkhögskola
Foto: Pontus Lundahl/TT

Ledig tjänst: Bona söker en matematiklärare med obegränsad vilja, för obegränsad utveckling

Ledig tjänst: Bona söker en matematiklärare med obegränsad vilja, för obegränsad utveckling

Är du vår nya kollega? Läs platsannonsen här och hör av dig om du vill veta mer!

Undervisningen sker främst på våra allmänna kurser, motsvarande grundskole- och gymnasienivå i matematik 1–4. Det finns möjlighet att kombinera matematik med andra ämnen, beroende på kompetens och erfarenheter. Tjänsten är i huvudsak förlagd i Motala men i takt med att samhället digitaliseras förändras även vi; det möjliggör att du kan arbeta på distans. Arbetsformen bestämmer vi tillsammans utifrån dina och våra förutsättningar och önskemål. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning i sex månader. Omfattningen är antingen heltid eller deltid, beroende på dina önskemål och våra behov.

Tillträde: 16 augusti eller vid överenskommelse.

Om dig

  • Du är behörig folkhögskollärare eller har lärarexamen eller motsvarande förvärvade kunskaper och erfarenheter, med inriktning matematik
  • Du har goda erfarenheter av digitala verktyg och distansundervisning
  • Du är deltagarfokuserad
  • Du förstår ledarskap och coachning
  • Du har självtillit – och vågar visa det
  • Du är prestigelös och vill gärna tänka nytt
  • Du tror att olikheter berikar och ger nya perspektiv
  • Du har integritet och ett samhällsengagemang

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till rektor Anneli Dahlqvist via e-post: anneli@bona.nu
Ange gärna löneanspråk och andra eventuella önskemål.
Bona tillämpar kollektivavtal (Branschavtal Folkhögskola).

Kontakt:
Anneli Dahlqvist
Rektor
070-774 53 62
anneli@bona.nu

Facklig representant, Förbundet Folkhögskollärarna
Mats Kindell
072-580 63 84
mats@bona.nu

Om oss
Bona är en skola med hjärta, kunskap, värderingar och samhällsengagemang. Hos oss går utbildning och medmänsklighet hand i hand och vi höjer gärna vår röst för att göra samhället lite bättre. Vi följer med varje deltagare på en resa, med fokus på en personlig och kunskapsmässig utveckling. Vi vill ge förutsättningar för att våra deltagare ska stå starkt rustade för framtiden, oberoende bakgrund, erfarenheter och förutsättningar.

Som folkhögskola har vi stor frihet att snabbt ställa om eller förnya oss när omvärlden förändras. Vi är ständigt på tå för att förutse, förstå, förklara, debattera, utforska och påverka. Alla våra lärare har erfarenheter av tidigare arbete och har djupa ämneskunskaper, ofta i flera ämnen.

Ny kurs om gaming och digital spelkultur

Ny kurs om gaming och digital spelkultur

Till hösten startar vi en ny och aktuell utbildning – Digitala spel och community management. Under en termin får deltagarna lära sig mer om spelvärlden och den kultur som har vuxit fram runt spelen. Idag spelar runt 80 procent av alla unga mellan 13–19 år och branschen har blivit en av Sveriges största exporter. Det gör att det både finns karriärvägar och ett behov av att lära sig mer om fenomenet spel, exempelvis för de som jobbar med unga.

Den här utbildningen ger goda kunskaper om spel och spelkultur, men även i hur man leder och aktiverar så kallade communities. Allt fler företag anställer Community Managers som jobbar med kulturen och nätverken runt spelen. Den här utbildningen är den enda i Sverige som utbildar i just community management och när kursen är avklarad kan deltagarna söka jobb som exempelvis Community Managers.

Den här kursen vänder sig också till personer som möter, eller jobbar med, ungdomar. Kanske som fritidsledare eller som aktiv i föreningar. I mötet med unga behöver det finnas kunskap om, och förståelse för, spelen och communitys. Finns det så är det lättare att vara aktiv och leda, vägleda och stötta. Ibland är tonen hård och det finns ett stort behov av att jobba med värderingar, inkludering och medmänsklighet. Sen är det ju också så att de unga inte går till fritidsgården för att spela biljard längre. Många vill istället klippa sin egen Youtube-video eller delta i LAN:et. Då behöver de som jobbar med fritidsverksamhet ha koll på hur det funkar och praktiskt implementera det i verksamheten.

Digital infoträff!

Den 2 juni kl. 18.00 har vi en digital infoträff för dig som vill veta mer om utbildningen. Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Välkommen till årsstämma!

Välkommen till årsstämma!

Nu är det dags för Bonas ägare att återigen träffas på årsstämma.

Årets stämma inleds med föreläsning: Kris och politik mot segregation.
Föreläsare Nazem Tahvilzadeh, forskare på KTH och Delegationen mot segregation.

Tid: söndag 25 april kl 12.30. Årsstämman genomförs som videokonferens.

Anmälan & nomineringar

Anmäl dig genom att maila info@bona.nu senast 19 april. Du kommer då att få inbjudan till videokonferens med anvisningar hur du kan koppla upp dig.

Nomineringar till styrelsen mailar du till valberedningens sammankallade Björn Grip via e-post: bjornagrip@gmail.com.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justerare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
– a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– b. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Val av valberedning
10. Förslag från styrelsen
11. Stämmans avslutning

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år

Ännu ett händelserikt och mycket annorlunda år har passerat. Vi har kavlat upp ärmarna och lärt oss väldigt mycket under året. Vi har fått kämpa, men också sett en utveckling som berikar vårt sätt att tänka, och ger oss unik möjlighet att bli en ännu bättre skola.

Och hur illa det än är så måste vi komma ihåg att de positiva sakerna är alltid flera. Vad passar då bättre än att få skicka en julhälsning med en bild av en nyfödd Bonabebis. Det är Linda som vi har tidigare skrivit om som nu har blivit mamma till en liten pojke. Och var träffade hon pappan Jesper? På Bona förstås. Grattis till er alla!

Nu när deltagarna och pedagogisk personal njuter av sin julledighet håller expeditionen koll på e-post och växel. Det går att nå oss under alla vardagar mellan 8-16. Skolan är dock stängd för externa besök p g av Corona.

Det måste gå

Det måste gå

Hej då år 2020, jag glömmer dig gärna och hoppas på ett 2021. Ett nytt år med förhoppningsvis, och i alla fall så småningom, en minskad rädsla och med mer av fysisk ickedistans…

Häromveckan hade jag, som bor i grannkommunen Vadstena, ett av mina sällsynta ärenden in till Motala centrum. Det var mitt på eftermiddan och mörkret var i antågande. 

Motala var dött. 

Stendött. Inte ett liv, inte en människa i sikte. 
Neutronbomben som kallas pandemi hade slagit ned och schasat hem oss alla, nu sittandes i våra små lägenheter och hus, förhoppningsvis med ett fungerande wi-fi som sista livlina ut mot det övriga människosläktet, liksom vi bestående av ett antal mer eller mindre guppande huvuden i ett möte i zoom…

Uppfylld av dessa tomma gator och tankar åkte jag hem. 
Som för att skaffa mig en besvärjelse mot den här tidens oformliga 
ovisshet satte jag mig ner med gitarren och skrev denna trudelutt. 

“Det måste gå”. Jag tänkte så. 
För att det måste det. 
Och för att det gör det. Inte minst här på Bona folkhögskola. 

I alla fall om vi lyssnar på varandra och gläds åt våra olikheter som individer. 
För vi har också gemensamma mål, vi vet ju det. 

Vi vill lära oss mer och mer, om varandra och om vår omvärld. 
Detta tror jag för övrigt gäller oss alla, inte bara personal och 
deltagare på Bona folkhögskola. Vad tror du?

God Jul och Gott Nytt År!

Lars Christophersen, lärare på Bona folkhögskola

“Nu checkar jag ut”

“Nu checkar jag ut”

Idag har Bona folkhögskola haft avslutning. Det är några som har blivit färdiga med sina studier och lämnar nu skolan. Vi som stannar kvar kommer att följa deras resa.

Niklas och Nada skriver om sin tid på Bona. Vi vill önska Nilkas, Nada och andra alla deltagare som nu avslutar sina studier ett varmt lycka till i framtiden.

Niklas:

“När jag började på bona hade jag bara ett mål och det var att få min gymnasiekompetens och bli klar men samtidigt så var jag rädd men väldigt pepp på att ta tag i studierna i en vuxen ålder. Jag var rädd för att jag kände endast en person och som ny i klassen så trodde jag det skulle bli svårt att komma in i den familjen som man lätt blir på bona, men det var inga problem för alla var så god hjärtade och välkomnande, både elever och lärare är otroligt fina personer och det tog inte lång tid innan man blev en i familjen. En gång bona alltid bona kan man säga för när du väl har börjat där så får man vänner livet ut för det är så mycket vissa personer börjar betyda för en. Jag har gått igenom otroligt mycket under min tid i skolan med allt från att mitt under en lektion fick skynda mig till Linköpings sjukhus då min son skulle födas till giftemål och skilsmässa, ja dessa 3 år har verkligen varit händelserika men underbara år. Det känns overkligt att det redan är slut på min skolgång och att jag faktiskt ska sluta och när jag tänker på det så är det jobbigt. Men som en i familjen nu så betyder inte min skolgång slutet på allt, jag har fortfarande kvar alla minnen och kommer fortfarande ha kontakt med många Niklasfrån skolan. Med det sagt så checkar jag ut precis som alla andra så kommer en tid då vi måste lämna boet och sprida våra vingar.”

Nada:

 ”Oändliga möjligheter om man kan språket”

Den här berättelsen handlar om min historia om att söka jobb i Sverige. Den handlar om mig men du som läser kan känna igen dig själv mellan raderna. 

Jag är en trebarnsmamma som har varit i Sverige i sex år. Har försökt flera gånger att hitta ett jobb men lyckades aldrig. Många jobb kräver specifika utbildningar och arbetserfarenheter, dessutom krävs det en viss flexibilitet som en mamma med små barn inte alltid har. Som alla vet, många arbete har obekväma arbetstider som sena kvällar och helger. Första steg efter mina språkkurser, är att hitta en praktisk utbildning inom något yrke. Problemet är att det är inte lätt att komma in på en utbildning med begränsade språkkunskaper. En väninna till mig gav mig en tips om att börja en kurs där man läser olika ämne på svenska. Kursen heter Kvinnokursen där deltagare var kvinnor från hela värden. Så småningom blev min svenska bättre och plötsligt mitt självförtroende ökade. Jag började anse att det finns oändliga möjligheter om man kan språket. 

En dag hittade jag en jobbannons på internet. I annonsen sökte dem en erfaren person inom vård och omsorg. Jag tyckte att det var osannolikt att de skulle ge mig jobbet, men jag sökte ändå. efter några dagar gick jag en intervju och äntligen fick jag min första anställning i Sverige.

Jag ska snart börja på hemtjänsten och hoppas kunna hjälpa äldre människor med deras vardag.”

Lärarassistans på distans

Lärarassistans på distans

Jennie Carlsson har varit på Bona sedan början på 2019 och jobbar som lärarassistent på Allmän kurs för personer med funktionsvariationer. Hon kom till Bona efter att ha fått ett tips från en vän om att söka sig hit.

– På en gång kändes det nästan familjärt när jag kom hit. Öppna och välkomnande lärare, fin gemenskap mellan deltagare och personal och en lugn och trygg miljö överlag. Jag är väldigt glad att jag fick tips om att söka mig hit, säger Jennie.

Som lärarassistent jobbar Jennie med flera olika saker, som Fia har pratat om förut här i bloggen. Det är ett flexibelt jobb och Jennie tycker alltid att det händer något här.

– Min roll är lite som att förmedla mellan deltagare och lärare. Jag blir nästan som en kompis, och det vill jag gärna vara. Jag vill att de ska ha den känslan. Då kan de berätta saker för mig som de inte berättar för läraren, av olika anledningar.

Eftersom Jennie håller sig i en klass blir hon som en slags klass-assistent. En fördel med det är att hon kan följa deltagarna under hela dagen i olika lektioner.

– Jag ser när någon har svårt att sitta i klassrummet med många andra. Men jag ser också att det gick mycket bättre när hen fick sitta mer avskilt i ett grupprum. Sådana saker blir lätt för mig att se.

Nu är det andra omständigheter på Bona när vi är i distansläge och alla jobbar hemifrån. Det blir mycket fokus på att hitta en struktur i hemmiljön för att kunna fokusera på skolarbetet.

– Vem som helst kan ha svårt för att fokusera på studier eller arbete i sin hemmiljö, och i den här klassen är det många som har det. Det finns inte längre samma avgränsade rutiner och det är mycket i hemmet som distraherar.

– Jag försöker hjälpa deltagarna med att göra vardagen mindre luddig. Gör en plats för skolarbetet: sätt upp datorn i köket och jobba där. Ta rast på bestämda tider, och glöm inte att ta en promenad då och då.

Det är ingen slump att Jennie tipsar om att promenera. Det är nämligen hon som har hand om promenad som tillval här på Bona.

– Det blir såklart annorlunda att promenera när man inte är på samma plats. Men när promenad står på schemat så går vi ut var och en och skickar filmer och bilder till varandra. Så vi är ju tillsammans ändå, på sätt och vis. Det känns bra att vi får vara lite glada i det här, att få vara ute i våren, och veta att vi har sommaren framför oss.

Jennie har kommit in bra på Bona och är väldigt omtyckt bland deltagarna. Och det gäller åt andra hållet också.

– Jag stortrivs verkligen på mitt jobb. Jag har kommit helt rätt! Det är så himla givande att få jobba i den här klassen och jag vill verkligen lyfta deltagarna – de är helt fantastiska.

 

Kategorier