Välj en sida

Nu är det val igen. För vissa. För andra är det här för första gången. Men likväl kan frågorna vara många och komplexa. Vem ska jag rösta på? Varför då? Vilket samhälle vill jag leva i, och vilka mekanismer möjliggör det?

Det är inte helt enkelt det här med val, för det är just en massa val. Det är för komplext för att freestyla eller ta det på studs. Det kräver eftertanke, att man resonerar med sig själv. Funderar på nuet och framtiden. Min framtid, och framtiden för andra runt omkring mig.

Vi på Bona jobbar nu aktivt för att alla som går på skolan ska ha kunskap om varför valet finns, vad det innebär på samhällelig och individuell nivå – och hur man röstar rent praktiskt.

– Det är oerhört viktigt att alla känner till sina rättigheter, och att de rättigheterna också innebär ett ansvar. Till exempel att göra medvetna val och ta reda på så mycket som möjligt för att kunna ta ett bra beslut. Och självklart förstå konsekvensen av att inte rösta, säger Anneli, som är rektor på Bona.

På skolan diskuteras även vad som eventuellt kan ligga gömt bakom de politiska utspelen.

– Vi pratar om att vi alla behöver anstränga oss för att försöka förstå om det finns någon agenda bakom det som sägs och görs, och vad den i så fall är. Det är källkritik på en helt annan nivå, menar Anneli.

– Det kan handla om huruvida partiet vill inkludera eller inte, om de vill att alla ska ha tillgång till bra levnadsvillkor eller om det är något som ska förtjänas. Kort och gott, vad de egentligen vill med samhället, bortom utspelen och valprogrammets löften, fortsätter Anneli.

Politikerbesök, quiz och praktisk träning

Utbildningen kring valet sker i olika format. Bland annat är politiker på plats för att samtala med deltagarna om valsystemet, demokratin, och givetvis prata om frågor som är viktiga för deltagarna på individuell basis. Därutöver arbetar lärarteamen med quiz, tävlingar, valkompasser osv. för att på olika sätt utbilda och engagera skolans deltagare.

För många av deltagarna är det första gången de ska rösta. Eller så kan det vara första gången som de röstar i Sverige. Oavsett innebär det en ny situation. För att skapa trygghet byggs testsituationer upp på skolan där vi går igenom valets alla moment och hur man gör i respektive steg.

– Vi riggar upp en situation som är så lik som möjligt, visar vart man ska och hur det går till. Det kanske känns konstigt, men har du aldrig röstat i Sverige tidigare, eller har svårt med det sociala, så är det viktigt att skapa trygghet, säger Anneli.

Givetvis nämns förtidsröstning som ett alternativ för den som tycker det känns bättre än att gå till en vallokal den 11 september.

Bonas mål och förhoppning är att ingen ska undvika att rösta för att de inte vet hur man gör, eller förstår vad valet och demokratin innebär.