Välj en sida

Socialism idag? Marx, politik och ekonomi är en studiemedelsberättigad distanskurs på en termin som du kan söka ända fram till kursstarten 27 Augusti. Thomas Holmgren är lärare på kursen och läste själv kursen 1989. Då tog han sabattsår från jobbandet, och det slutade med att han blev kvar på Bona som assistentlärare.

– Fantastiskt spännande kurs, tyckte jag. Den vidgade perspektiven och fick mig att se klarare, säger Thomas. Han säger också att ju mer insatt man blir, desto mer förstår man hur komplext allt är. Man blir klokare, men också mindre säker.

– Jag anser mig själv vara klassisk liberal rent politiskt. Alla ska ha rätt att tycka och säga vad de vill, vara med i folkrörelser, och så vidare. Men ekonomisk liberalism, det är något helt annat, det.

För Thomas är det tydligt att stora samhällsproblem som klimathotet, de ökade klyftorna i samhället, finanskriser och högerextremismen alla har en koppling till ekonomin. Den liberala ekonomin. Kapitalismen, alltså.

– Och den tradition som är bäst på att analysera kapitalismen, den kommer ju från Marx. Man måste inte vara marxist för tycka det. Marx idéer behövs verkligen för att förstå vad de stora frågorna bottnar i. Och kanske framför allt hur de kan lösas.

För det är viktigt att läsandet leder till handling, tycker Thomas. Han vill gärna hjälpa fler till att bli aktivister, som han också själv varit länge.

– Det politiska engagemanget är ju annorlunda idag. Det är mer individbaserat och handlar ofta om specifika sakfrågor. Kanske hänger det ihop med att de stora berättelserna om samhället har minskat i betydelse. Men jag tror att de är viktiga för att orientera sig. Det behövs stora visioner och utopier, och det är inte så lätt att ta fram sådana på egen hand, tänker Thomas.

Läs mer och ansök till Socialism idag? Marx, politik och ekonomi.