Välj en sida

I morron är det första maj – arbetarnas dag. Bona tjuvstartade och höll ett litet övningsdemonstrationståg dagen innan. Förmiddagen ägnades åt banderoll- och plakattillverkning under stoj och glam. Många av deltagarnas barn var med vilket var extra kul en sån här dag fylld av målning, färg och fest.

Bonas ende gamle ”proffsdemonstrant”, läraren Mikael Vinberg, instruerade sedan alla med megafon, som sig bör:
”Och så går vi fyra och fyra och med två meters lucka så ser tåget riktigt stort ut…  Börja gå –  nu!”