Välj en sida

Vår fantastiska lärare Vin ska gå på föräldraledighet och vi söker en vikarie inom engelska och svenska som andraspråk. Är det du eller någon du känner?

Våra medarbetare brukar beskriva Bona som en utvecklande arbetsplats som alltid är i rörelse. Givetvis bidrar medarbetarnas egen nyfikenhet och framåtanda till att vi alltid är på väg, att vi vågar testa nya idéer och arbetssätt. Det är den här miljön som du som söker kan bli en del av.

Föräldravikariatet är inledningsvis under en termin, med stor möjlighet till förlängning under vårterminen 2025. Det är positivt om du har andra ämneskunskaper än engelska och svenska som andraspråk.

Vårt arbetssätt
På Bona jobbar vi i arbetslag och planerar och genomför arbetet tillsammans. Det skiljer sig från den traditionella skolans arbetssätt, och vår erfarenhet är att det skapar ett bättre lärande för våra deltagare.

Vi arbetar också i digitala lösningar och vill att du som söker har erfarenhet av ett digitalt arbetssätt. Som exempel arbetar vi mycket i plattformen Discord. AI är vidare en naturlig del i vår vardag och vi vill att du kan, och vill, jobba med AI-verktyg.

Merit med flera språk
Vi har människor från många länder här på Bona och det är därför en merit om du är flerspråkig. Kunskaper i tigrinja är extra intressant då vi har deltagare från Eritrea och norra Etiopien.

Du kommer att arbeta både digitalt och på plats på skolan.

Praktiskt om vikariatet
Sök senast den 7 juni genom att skicka din ansökan till rektor Anneli Dahlqvist på anneli@bona.nu. Personligt brev och CV med referenser.

Vi önskar att du börjar din tjänst omkring den 8 augusti.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Anneli Dahlqvist på 070 774 53 62 eller mejl anneli@bona.nu

Om Bona
Vår skola är en fri zon, med hjärta, kunskap, värderingar och samhällsengagemang. Våra olikheter berikar oss och ger nya perspektiv. Tillsammans skapar vi en trygg atmosfär av kunskap och vänskap, som stärks av att alla som är här verkligen vill vara det.

Vi har integritet med vänstervärderingar kring öppenhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och solidaritet. Vi följer med varje deltagare på en resa, med fokus på en personlig och kunskapsmässig utveckling. Tillsammans blir vi obegränsade.

På samma gång är vi en röst för politisk samhällsförbättring. Vi gör det vi tror på, och litar på att det vi gör är rätt.

Bona verkar, och påverkar, där livet pågår. Nya behov uppstår och växer fram. Som folkhögskola har vi frihet att snabbt ställa om eller förnya oss när omvärlden förändras. Vi är ständigt på tå för att förutse, förstå, förklara, debattera, utforska och påverka. Det handlar om att lyssna – för att sen göra. Och vi älskar att göra. För vi vill ligga i täten, och erbjuda den bästa skolan som gör mest skillnad, för alla som behöver det bäst.

Vår vision
Obegränsad vilja. Obegränsad utveckling.

Vårt syfte
Med hjärta och engagemang kan vi bidra till kunskapsmässig och personlig utveckling för alla. Vi är ett alternativ som drivs av att skapa en bättre framtid.

Bona kommer från en vänstertradition och vi värnar om ett samhälle präglat av öppenhet, jämlikhet, medmänsklighet och solidaritet.

Det gör vi genom att
… se människor

… bekräfta människor

… ge förutsättningar för att människor ska stå rustade för framtiden

… engagera oss i politiska frågor och vara en röst. som påverkar och förbättrar vårt samhälle