Välj en sida

Covid-19 sprids i samhället och Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer. Därför har vi beslutat att gå i distansläge från och med 17 mars. Det innebär att all pedagogisk personal och alla deltagare kommer att arbeta och studera på distans. I första hand gäller det fram till 15 april, men kan förlängas vid behov. Vi vill ge vårt bidrag till att plana ut utvecklingen av smittan.

Vi står väl förberedda inför detta. Dels har vi under flera år lagt tid och engagemang på att hitta digitala lösningar för undervisning. Dessutom har vi de senaste veckorna redan börjat ställa om till fjärr- och distansutbildning eftersom vi såg det som troligt att skolan skulle behöva stängas. När väl rekommendationen kom om att så många som kan ska jobba på distans så var vi beredda. Beslutet togs snabbt, I måndags genomförde vi en lyckad testdag när alla deltagare stannade hemma och studerade.

Vår personal kommer göra allt för att det ska bli fantastiska utbildningar även på distans. Redan nu ser vi att deltagarna bidrar med både gemenskap och stor studieiver! På Bona är det också viktigt att vi håller tät kontakt även om vi inte kan träffas, så chatten och mobilerna går varma i dagarna.

Skolan är stängd men vi jobbar på för fullt. Om du undrar något så är det bara att höra av sig!

Du når expeditionen på
E-post: info@bona.nu
Telefon: 0141 – 20 95 80

Anneli Dahlqvist, rektor
anneli@bona.nu