Välj en sida

För några veckor sedan skrev vi en debattartikel i Dagens Samhälle som handlade om ett nytt register som SCB och Folkbildningsrådet tar fram. Den innebär att vi folkhögskolor ska skicka uppgifter om vem som har vilken funktionsvariation, utan att personen i fråga har tillfrågats. Vårt initiativ uppmärksammades bland annat i tvåolika artiklar i Aftonbladet, i P4 Öst och i Corren. Hittills har vi också fått in runt 150 underskrifter på vår namninsamling mot registret.

Alla reaktioner var inte positiva. Folkbildningsrådet skrev en replik och en annan replik kom från representanter från funktionshinderrörelsen. Man menar att registret behövs för att förbättra folkhögskolornas verksamhet och för att skapa bättre villkor för människor med funktionsvariationer. Vi håller inte med, och du kan läsa vårt bemötande i vår slutreplik.

En sak man inte ska glömma är att det är vi på folkhögskolorna som får göra “smutsgörat” här. Det går inte att rationalisera bort att när vi väl har skrivit in de här uppgifterna så är det vi som bär ansvaret för att de finns. Och det är ingen trevlig insikt att bära på. Nu inväntar vi besked från Folkbildningsrådet om hur de kommer att agera i framtiden i den här frågan. Vi håller er uppdaterade här i bloggen!