Välj en sida

Vi pratade tidigare med Thomas Holmgren som är lärare på Socialism idag? Marx, politik och ekonomi. Då konstaterades att visioner och utopier ofta saknas i dagens politik, vilket gör det svårt att orientera sig. Vi lockas till att se oss mer som fristående individer än som en del i något större, eftersom individualismen genomsyrar samhället på många håll idag.

– På kursen blir det ofta diskussioner om begreppet alienation. Det handlar om hur vi människor formas av omständigheterna vi lever i, hur ens tankar och idéer kommer någonstans ifrån. Marx menade bland annat att lönearbetet främliggör oss från oss själva eftersom vi inte kan göra det vi själva vill göra. Vissa deltagare håller med om det helt och hållet, medan andra ser arbetet som en form av personlig utveckling, säger Thomas. Det leder in honom på begreppet klass.

– Klass är en viktig sak för att förstå samhällsutvecklingen. Det handlar egentligen inte om individer, utan om vad vi gör och vad vi är tillsammans. Vad vi kan åstadkomma, och vad vi utsätts för. Men det har blivit svårare att se sig själv som en del i en klass.

Thomas tar ett exempel från Maktutredningen och arbetarstaden Katrineholm. På 40-talet frågades industriarbetare om vilken klass de tillhörde och vem som bestämde. Då svarade de flesta att “jag är arbetarklass och det är vi som bestämmer”. På 80-talet gjordes samma sak, men då var det inte ens hälften som såg sig som arbetarklass, och vem som bestämde var betydligt mer oklart.

– Jag menar inte att allt var bättre förr, för det var det ju inte. Jag är dessutom en av de som tycker att vänstern behöver göra upp med sin historia och kopplingen till Sovjet som var så långt från socialism som man kan komma.

Nej, Thomas pratar hellre om folkrörelser, World Social Forum och arbetarkooperativet Mondragon i Baskien som bra exempel på socialism. Men han lyfter också fram något som han kallar för vardagssocialism.

– Så fort en delar på saker, hjälper varandra, och samarbetar så gör man en slags vardagssocialism. Det finns överallt i de flesta familjer och samhällen. Men vardagskapitalism – konkurrens, tävlan och vinnaren-tar-allt – ja det är betydligt ovanligare i vardagen. Och tur är väl det, säger Thomas.

Vill du lära dig mer om Marx? Socialism idag? Marx, politik och ekonomi är en distanskurs på halvtid som är studiemedelsberättigande. Ansökan öppen fram till 27 augusti när kursen börjar.