Välj en sida

Idag är vår debattartikel om utbildningstvång med i Svenska Dagbladet, och du kan läsa den på nätet här. Bakgrunden till artikeln är att det sedan 1 Januari är tvång för nyanlända att utbilda sig.

Vi förstår inte varför det skulle behövas ett tvång, för vi och många andra folkhögskolor får in många fler ansökningar än vi kan hantera. Dessutom har vi ju aldrig tidigare haft utbildningstvång för vuxna i Sverige, så varför ska man börja med det nu? Och varför ska det bara gälla nyanlända?

Vi föreslår istället att man förbättrar studiestartsstödet så att det blir enklare att utbilda och etablera sig. Artikeln är signerad av vår ordförande Torbjörn Björlund och rektor Anneli Dahlqvist.