Välj en sida

Nu har det gått drygt en månad sedan vi gick in i distansläge. Trots nya utmaningar så pågår undervisningen som vanligt i mångt och mycket. Vi kombinerar fjärrundervisning och distansundervisning och har mycket nytta av våra tidigare erfarenheter av digitala lösningar för undervisning. Det innebär bland annat att vi kan använda många olika kanaler så att alla får vara med på sina villkor.

En förändring som vi märker är att undervisningen blir mer individuellt anpassad. När alla sitter på sin kammare så blir det mer synligt hur var och en klarar sig, och vilka tekniska behov som finns. Här får vi många viktiga erfarenheter inför framtiden.

Vi tror faktiskt att folkbildningen har mycket att lära av den här situationen. Hur gör vi för att vara robusta och elastiska organisationer? Det här tycker vi är mycket spännande tankar.

Vi kommer att fortsätta att jobba i distansläge tills vidare. Dessutom skärper vi restriktionerna något. Hädanefter sker även antagningsarbetet över telefon eller videokonferens.

Har ni några frågor, så kan ni maila oss på info@bona.nu.