Välj en sida

För tio år sedan släpptes boken Större än så här – Tankar för en genusnyfiken gestaltning. Utgånspunkten för boken var “att det förvisso är viktigt att prata om jämställdhet – men ännu viktigare att börja göra annorlunda”. Många pratade, men få visste hur man skulle göra i praktiken.

Situationen är ungefär likadan idag, vad gäller normer i allmänhet. Medvetenheten har ökat om hur normer missgynnar människor på grund av till exempel kön, etnicititet, funktionsvariation och klass. Men vad gör vi med den medvetenheten? Hur kommer det fram i praktiken, i våra beteenden på arbetet, i skolan, eller hemma? Detta utforskades under flera workshops här på Bona, som leddes av Liv Elf Karlén – en av författarna till boken som nämndes tidigare.

– Normkritiken handlar mycket om att analysera sig själv, men det är lätt att fastna där utan att komma vidare. Vi behöver ju göra! Våga testa nytt och inte bara tänka och prata.

Det är därför som Liv pratar om normkreativitet istället. Det handlar mycket om görandet, om beteendet som kommer efter kritiken. Positiva alternativ för att undvika skuldbeläggning och nej-sägande. En vill kunna säga “här kommer jag vidare!” menar Liv.

Och det är verkligen inte lätt. Även om Liv ser en större medvetenhet om normer i samhället i stort, så ser hon en svårighet för enskilda människor att hänga med i den utvecklingen. Det går att ta till sig teorin, men det kan bli skamfyllt och svårt när det kommer till praktiken. Här lyfter Liv fram två aspekter: självreflektion och konfrontation.

– När en reflekterar över sig själv och sitt bidrag till att upprätthålla normer, så blir det ofta jobbigt. Det kan göra ont, och då behövs det hjälp för att hantera det som kommer fram. Här är det viktigt att hjälpa varandra med sina olika perspektiv. Många vet ju både hur det är att vara priviligerad och opriviligerad, för det beror på sammanhanget. Min vita hudfärg ger mig privilegier i många situationer, men som kvinna är jag opriviligerad i många andra situationer, till exempel. Då har jag lättare att förstå båda rollerna.

– Normkreativitet går ofta stick i stäv med makt och traditioner, vilket leder till konfrontationer. Och då behöver man hantera det som kommer fram i den konfrontationen. Det behöver behandlas och förvandlas till något mer lustfyllt, bland annat med normkreativa metoder. Annars blir det lätt sår som kan visa sig svåra att läka.

Läs även vad pedagogen Petra Henriksson fick ut av Livs normkreativa workshops här.