Välj en sida

Att vara normkritisk och att vara normkreativ, det är inte samma sak. Normkritik är ofta ett teoretiskt arbete, något som handlar om att synliggöra normer som ofta är osynliga.

– Att vara normkreativ, det är att ta det ett steg längre, att medvetet prova ett annat sätt att vara, att förhålla sig utifrån utifrån en annan norm. Kanske för att se vad som händer. Med mig själv eller med omgivningen – det är spännande!

Det säger Petra Henriksson, en i den grupp av personal från Bona som tillsammans med teaterdeltagare på skolan just deltagit i Liv Elf Karléns workshop i normkreativa metoder och gestaltning. I tre dagar har man tillsammans utfört normanalys och gjort normkreativa övningar.

– Till exempel fick vi gå runt runt runt på golvet, länge. Händerna skulle vi gestikulera med på ett feminint sätt, samtidigt som underkroppen och benen skulle röra sig framåt på ett maskulint sätt. Det var jättesvårt!

För vad är feminint och maskulint? Vad är hetero och vad är homo? Och vad finns mittemellan, eller bortom, de här motsatsparen? Liv Elf Karlén uppmuntrar oss till att experimentera med detta, och utforska.

Petra tycker kursen väckte mycket tankar. Här pratades inte bara om kön utan också om funktionsvariationer, etnicitet och sexuell läggning. I diskussioner fick var och en utsättas för olika scenarier och tänka på hur det var under ens egen uppväxttid,  till exempel “en tjej har sex med en kille utan att vara kär”. Var det en “ögonbrynshöjare” eller, som man säger –  helt normalt –  ingenting man själv reagerade på?

– Det var många aha-upplevelser. Jag insåg till exempel att homosexualitet inte existerade under hela min egen ungdoms skoltid. Det var aldrig något man ens nämnde vare sig i skolan eller hemma. Det är ju fruktansvärt, att de som då var homosexuella alltså var totalt osynliga. Tack och lov att vi kommit längre idag.

Så mycket hanns med under kursen. Petra själv tycker det påverkat henne även i hennes lärarroll:

– Jag ser saker som jag inte såg förut. Blir jag medveten om detta kan jag med ett annat ordval eller annan handling bidra till ett mer tillåtande och mindre fördömande “klimat”.

Läs mer om Liv och det normkreativitet på livelfkarlen.se.