Välj en sida

För den som är arbetslös och saknar gymnasieexamen så finns det en särskild väg in på en folkhögskola: studiemotiverande folkhögskolekurs. Det är en kurs för de som är minst 16 år gamla och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

– Tanken är att de som inte fullgjort gymnasieskolan ska få möjlighet att under tre månaders tid uppleva hur det är att läsa in/upp gymnasiet på en folkhögskola, säger Peter Ragnarsson som är kursansvarig.

Efter tre månader väljer deltagaren om hen vill fortsätta studera, exempelvis genom att hoppa på en allmän kurs. Och det gör faktiskt de flesta här på Bona – hela 9 av 10 väljer att läsa vidare.

En sak som skiljer studiemotiverande folkhögskolekurs från andra kurser här på Bona, är att vi gör den på uppdrag av någon annan, nämligan Arbetsförmedlingen. Det innebär att deltagaren kan söka ekonomiskt stöd från dem, istället för att söka traditionellt studiemedel från CSN. Annars är kursen på många sätt lik en allmän kurs.

– Det vi gör på en vanlig allmän gymnasienivå görs på liknande sätt i en studiemotiverande folkhögskolekurs, säger Peter Ragnarsson.

Kursen söks via Arbetsförmedlingen. Läs mer om studiemotiverande folkhögskolekurs.