Välj en sida

Textlabbets kursledare, Gertrud Hellbrand, ser en tydlig trend att fler väljer att skriva under pandemin. Vi fick en pratstund med henne, när det nu bara är en vecka kvar tills antagningsperioden för vårens kursstart stänger, den 30 november. 

– Under pandemin har fler börjat skriva, eller passat på att ge sitt skrivande utrymme. Våra deltagare har olika bakgrund även om det finns tendenser också där. Tidigare har vi ofta tagit emot journalister som vill hitta ett skönlitterärt tonfall. Under de senaste åren har vi fått betydligt fler socionomer som deltar på kursen. Att vara socionom idag är ofta ett tungt jobb där du kan behöva ett kreativt utlopp. Ida Sundén är ett exempel på en av våra deltagare som nyligen romandebuterat med ett samhällstillvänt socionomperspektiv, berättar Gertrud.

Gertrud Hellbrand har arbetat med skrivarkurser på Bona sedan 2003 och så småningom utvecklat kursen Textlabbet. Hon märker att det blir alltfler kvalificerade sökanden till kursen. Många har redan färdiga manus eller gedigna, relevanta yrkeserfarenheter.

– Men det vi verkligen bryr oss om när vi antar någon är själva textprovet och att du har tidigare erfarenhet av att ge textrespons. Vi vill gärna ha så många olika röster och perspektiv som möjligt på kursen och våra deltagare kan ha vilken ålder och bakgrund som helst.

– Våra deltagare vet att bokbranschen idag är en tuff och hård verklighet där det är svårt att bli antagen av ett förlag. Ibland har vi redan utgivna författare på kursen, som famlar lite med sitt andra manus. Dessa två grupper, de utgivna och de ännu opublicerade, har delvis olika behov men lär sig ofta av varandra, både kring den kreativa processen och kring praktiska saker som förlagskontakter, berättar Gertrud.

Hur förhåller sig olika litteraturgenrer till varandra på kursen?

Jag tycker att det är roligt och spännande när vi blandar stilarterna, när deltagare som skriver poesi får läsa och diskutera texter i fantasy- eller spänningsgenrerna. Vi tar oss an berättande, gestaltande och dikt och månar om att deltagarna ska snappa upp saker mellan genregränserna när vi läser och reagerar på varandras texter – både när det gäller ämnen, teman och texternas form.

– På kurser som Textlabbet pågår ett samtal om skrivande och litteratur som är viktigt för litteraturen och i förlängningen också för demokratin. Det handlar om att hitta sin röst. Som skrivande individ är det oerhört värdefullt att i samspråk med handledare och kurskamrater få möjlighet att vässa sina uttrycksmedel och förhålla sig till den litterära debatten, säger Gertrud.

– Historiskt sett har det alltid funnits sammanhang där författare träffats, visat sina texter för varandra och utbytt tankar. Men sådana kotterier bestod oftast av en litterär elit. Moderna skrivarkurser utgör en demokratisk variant av forna tiders litterära salonger. På Textlabbet tillhandahåller vi ett sammanhang där alla är välkomna, oavsett bakgrund eller nätverk. Du ansöker om en plats och antas med texterna du skriver, förklarar Gertrud.

– För väldigt många av våra samtida svenska författare har en skrivarkurs på folkhögskola varit startskottet till författarskapet. Jag gick själv på skrivarkurs som ung och fick en rejäl skjuts i min utveckling genom textsamtalen och författarmötena där. För att inte tala om mötena med kurskamraterna vars skrivprojekt och utveckling du fick nöjet att följa.

Numera finns det flera olika typer av skrivarkurser, både på plats och på distans.

– På Textlabbet får deltagaren mycket egen skrivtid men vi månar om de två möten per termin som kursen alltid haft. Det är givande att få träffas ansikte mot ansikte när man arbetar så pass intimt med varandras texter som vi gör. Och även om mötena under pandemin har skett via datorskärmen är de mycket uppskattade av deltagarna på Textlabbet.

Läs mer om Textlabbet här

Textlabbet är Bona folkhögskolas skrivarkurs på distans för den som kommit en bit på väg med skrivandet och som arbetar på ett prosa- eller diktmanus. Från början fanns en skrivarkurs på plats på Bona, och en påbyggnadskurs på distans. Gertrud Hellbrand började arbeta på Bonas skrivarkurs 2003 och när grundkursen lades ner tog hon över påbyggnadskursen och utvecklade den till vad som idag är Textlabbet. Exempel på utgivna författare som gått kursen är Ida Sundén, Annika Widholm och Negar Naseh.

Förutom att hon leder vår skrivarkurs Textlabbet är Gertrud Hellbrand författare, bl a till de kritikerrosade romanerna Vinthunden och Veterinären. I våras kom Dragoner, första delen i Östgötasviten, en serie spänningsromaner i ridsportmiljö. Den andra delen kommer i mars 2022. Sedan 2003 delar Gertrud sin tid mellan att själv skriva och att leda Textlabbet.