Välj en sida
Det måste gå

Det måste gå

Hej då år 2020, jag glömmer dig gärna och hoppas på ett 2021. Ett nytt år med förhoppningsvis, och i alla fall så småningom, en minskad rädsla och med mer av fysisk ickedistans… Häromveckan hade jag, som bor i grannkommunen Vadstena, ett av mina sällsynta...