Personal

Annika Avén
annika.aven@folkbildning.net
journalistlärare

majaMaja Beckman
maja.beckman.bona@folkbildning.net
kursföreståndare kvinnokurs

George Bredberg
george.bredberg@folkbildning.net
lärare allmän kurs, IT-ansvarig

Helene Bergström
helene.bergstrom@folkbildning.net
kf teaterlinjen

Lars Christophersen
larsdy@gmail.com
kf journalistlinjen

FiaFranssonFia Fransson
sofia.fransson.bona@folkbildning.net
lärarassistent, Teori & Praktik

Lilian Haglund
lilian.haglund.bona@folkbildning.net
biblioteksassistent

Gertrud Hellbrand
gertrud.hellbrand.bona@folkbildning.net
kf Textlabbet

Thomas Holmgren
thomas.holmgren@folkbildning.net
rektor

Mats Kindell
mats.kindell.bona@folkbildning.net
lärare Teori & Praktik

Ola Klippvik
handledare Textlabbet

Johanna Lundqvist
johanna.lundqvist.bona@folkbildning.net
lärare allmän kurs, teater

Victoria Nilsson
victoria.nilsson@folkbildning.net
vaktmästare

Anette Pettersson
anette.pettersson.bona@folkbildning.net
ekonom

Peter Ragnarsson
peter.ragnarsson@folkbildning.net
kf allmän kurs, finanskris-kurs

RobertRobert Risarp
robert.risarp.bona@folkbildning.net
lärare allmän kurs

Ha_RHN_2672_hannes
Hannes Runheim
hannes.runheim.bona@folkbildning.net
lärare allmän kurs

marianneMarie-Anne Sarri
marie-anne.sarri@folkbildning.net
kanslist

kanslist

Klas Sondén
klas.sonden@folkbildning.net
tillvalslärare

Marie Svensson
marie.svensson.bona@folkbildning.net
resurslärare kvinnokurs

Mikael Vinberg
micke.vinberg.bona@folkbildning.net
kf allmän kurs

Kenny Wåhlin
kenny.wahlin@folkbildning.net
lokalvårdare, lärare skapande

Förutom via skolans växel kan personalen nås via mail:
förnamn.efternamn.bona@folkbildning.net


All rights reserved © 2015 Bona folkhögskola