Välj en sida

Vi lever i en tid av ökad samhällsfrustration och en oro över riktningen som vårt samhälle tar. Det vittnar det höga trycket på vår kurs ”Finanskrisen – ekonomi och politik” om. På bara ett par veckor har ansökningarna till kursen ökat med mer än 780 procent. Många av de som har ansökt söker en grundligare insikt i det ekonomiska och politiska systemet, och de utmaningar som samhället står inför.

Rektor Anneli Dahlqvist delar sina intryck:
”Den här kursen och dess hyperaktuella ämne har verkligen hamnat i blickfånget, vi har blivit överrösta med ansökningar. Många uttrycker en stark önskan om att få en mer grundlig förståelse av det ekonomiska systemet och vill engagera sig i djupgående diskussioner om samhällets framtid med likasinnade”

Dahlqvist betonar att många ansökande ger uttryck för en känsla av att samhället opererar på ohållbara grunder. De är angelägna om att utforska möjligheter till en mer hållbar framtid och överväger vilka åtgärder som kan vidtas för att påverka förändring. Vi på Bona står redo att erbjuda en plattform där dessa kritiska och allvarliga frågor kan utforskas och diskuteras.

Anneli Dahlqvist är stolt över plattformen som Bona kan erbjuda genom kursen:
”Jag är väldigt stolt över att vi på Bona har möjligheten att erbjuda människor en mötesplats för ökad kunskap och förståelse, och inte minst diskussion. Det är inte alla som har den plattformen nära till hands. Det märks inte minst på den geografiska spridningen, de är från hela landet.”

Kursen har totalt 16 platser och ges på distans med start i januari 2024.
Läs mer här