Välj en sida

Vi har inlett ett partnerskap med Expo, en stiftelse vars vision är en levande demokrati där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande. Den mycket professionella föreläsaren Klara Ljungberg kom nyligen på besök för att hålla i en hyperaktuell utbildning om rasism och konspirationsteorier – och hur vi bemöter idéerna. På plats fanns utöver vi på Bona även deltagare från andra folkhögskolor och gymnasieskolor.

Klara inledde med att berätta om trender och tendenser i den högerextrema miljön, exempelvis vilken roadmap radikalhögern har för att skaffa sig inflytande. Här återfinns fokus på flyktingar och asylsökande, public service/kultur/folkbildning/media och myndigheter, domstolar och tjänstepersoner. Vi fick också veta att radikalhögerns fysiska aktiviteter har gått ner dramatiskt, men att budskapen numera förs ut via sociala medier och stora online-plattformar som Rumble och Gab. Tydliga trender framåt spås vara ökad radikalisering av unga och demokratihot på ”insidan”, till exempel på myndigheter.

För att ta utbildningen till vår verklighet diskuterade vi hur trender och tendenser förhåller sig till folkbildningen, och hur vi som arbetar inom folkhögskolan eller gymnasieskolan kan tänka och agera när idéerna kommer till uttryck. Klara betonade vikten av en egen bottenplatta eller samhällsvision: ”för att bemöta idéer och teorier måste vi veta vad vi själva tycker”.

Vi fick följande tips att utgå från när en situation med extrema idéer uppstår:

  1. Stanna upp (Vem möter du? Var är du? Vilka fler är i rummet? Osv.)
  2. Ställ följdfrågor (Hur menar du nu? Hur påverkar det dig? Har jag förstått rätt?)
  3. Förflytta samtalet till rätt nivå (styr med frågor utifrån fakta/kunskap, värderingar osv.)
  4. Bemöt med din bottenplatta (”Jag upplever inte att det är så enkelt…”, ”Så som jag ser det…”)

Vi fick uppleva en mycket givande dag tack vare Klara på Expo. Och det verkar som att även hon tyckte att det var ett värdefullt besök:

Det var väldigt fint att träffa alla på plats och dela erfarenheter och diskutera tillsammans. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang i frågorna och även ett stort behov av att samtala kring och förstå den föränderliga tid vi befinner oss i.”

Lära dig mer om Expo? Kika in på expo.se