Välj en sida

Thomas Holmgren

“Bona och jag har ett långt förhållande som bygger på gemensamma värderingar och ömsesidiga varma känslor. Det är mitt sätt att försöka bidra till en aning bättre, eller mindre dålig, värld.”

    lärare, tjänstledig läsåret 19-20