Välj en sida

Robert Risarp

”Folkhögskolans frihet ger en stor möjlighet att anpassa undervisningen efter varje enskild deltagare. Friheten ger både deltagare och pedagoger en chans att blomma ut!”

lärare

072-580 63 91
robert@bona.nu