Välj en sida

Robert Risarp

“Folkhögskolans frihet ger en stor möjlighet att anpassa undervisningen efter varje enskild deltagare. Friheten ger både deltagare och pedagoger en chans att blomma ut!”