Välj en sida

Ola Klippvik

”Till Bona sökte jag mig för att få syssla med ord. Det är ett privilegium att få delge andra vad jag själv kan om hantverket. Fullärd blir man ju aldrig, men alla kan utveckla sin skrivförmåga och därmed sig själva. Detta, inte minst, har jag lärt mig under mina femton år på Textlabbet.”

lärare


olaklippvik@gmail.com