Välj en sida

Kenny Wåhlin

“Det är glädjande att gå hit varje dag. På Bona får jag också variationen i att vara lokalvårdare och ha skapande ämnen med deltagarna. Jag uppskattar mötet med deltagarna.”