Välj en sida

Ija Ek

“Min roll på Bona är Lärarassistent, jag lyssnar och finns.
Varje person på Bona är unik, min roll är att lyfta fram både enskilt och i viss mån i grupp.”