Välj en sida

Helene Bergström

”På Bona får jag möjlighet att möta kursdeltagarna i en kreativ process där vi arbetar med hela människan; tankevärld, känsla och kropp. Det skapar mening att få vara en del av kursdeltagarnas lärande och utveckling. Jag tror på folkhögskolans idé och stödjer Bonas grundvärderingar”

kursansvarig, yogakurser

072 – 580 63 75
helene@bona.nu