Välj en sida

Amleset, Ahmad, Timnit, Narim och de andra på etableringskursen har under denna vecka tema “miljö och återvinning”.
Hybrid- och elbilar har jämförts och elcyklar har studerats på plats i den närliggande cykelaffären.
Olika länders källsortering har jämförts.

Veckan sammanfaller med Coop-ansvar för kursen, vilket innebär skötsel av skolans frukostcafeteria.
På det sättet såg vi “gröna påsens” väg från köket i Coopet till grovsoprummet på gården innan den slutliga transporten till Tekniska Verkens biogastillverkning i Linköping.