Välj en sida

Från DN Debatt Repliker. Se artikeln på DN här.

Folkhögskolerektorn Anneli Dahlqvist: Vi behöver arbeta mer med vardagliga moment i undervisningen i svenska för invandrare.

Fyra Komvuxlärare lägger i en artikel på DN Debatt fram en rad förslag på hur undervisningen i svenska för invandrare (SFI) och därmed integrationsprocessen ska fungera bättre. De har en idé om att nyanlända bör studera svenska språket på heltid.

Enligt de fyra lärarna kan inte integrationsprocessen lyckas om nyanlända inte nöter glosor, språkljud och grammatik 40 timmar i veckan. De fyra vill också avbryta ”det vansinniga experimentet med kombinationsutbildningar”. Jag vill, ur ett perspektiv från folkhögskolans värld, bemöta dessa verklighetsfrånvända förslag.

Varje person som kommer till Sverige har sin egen bakgrundshistoria med inga eller skilda förkunskaper i svenska språket. Att genomföra undervisning för en så heterogen grupp är en utmaning, särskilt när den ska passa skollagens regelverk.

På folkhögskolor har vi frihet att anpassa undervisningen efter varje individs nivå. Fokus ligger på praktiskt användande av språket. Vi kan vara flexibla och prova lösningar i nära samverkan med elever.

På Bona folkhögskola får alla nyanlända stöd och hjälp för att studera, vilket ofta är nödvändigt om man tidigare inte fått gå i skola eller kanske till och med är analfabet.

Vi har dubbelt så många sökanden som platser på våra allmänna kurser. Till stor del fylls platserna av nyanlända deltagare.

Målet är att få grundskole- eller gymnasiebehörighet för att få ett jobb eller studera vidare på en yrkesutbildning eller högskola. Alla deltagare uttrycker en vilja och ett behov av att få inblickar i hur det svenska samhället fungerar.

De frågar efter praktik och arbetslivserfarenhet. De vill göra studiebesök på företag och myndigheter. De vill så snabbt som möjligt få tillgång till arbetslivet. Jag vill påstå att viljan att lära sig svenska och Sverige är obegränsad. Men de flesta uttrycker att de inte kommer åt svenska miljöer eller strukturer.

Många saknar någon som kan hjälpa till att öppna samhället för dem. Hur funkar det i omklädningsrummen på simhallen? Hur går det till på ett bankbesök? Vad kan biblioteken användas till?

Därför arbetar vi mycket med att öppna fönster. Tillsammans gör vi vardagliga saker vid sidan av teoretiska studier. Och det är uppenbart att även vuxna lär oss språk via upplevelser och möten med andra människor.

Jag är både språk- och integrationsmässigt övertygad om att det är bakvänt att dels kräva att nyanlända studerar svenska språket på heltid, dels att kombinationsutbildningar avbryts. Tvärtom behöver arbeta mer med vardagliga moment i SFI-undervisningen och satsa mer på att utveckla kombinationsutbildningarna. Innerst inne vet nog även de fyra komvuxlärarna att språkinlärning inte gynnas av att enbart traggla glosor.

Anneli Dahlqvist, rektor på Bona folkhögskola