Välj en sida

Till hösten startar vi en ny och aktuell utbildning – Digitala spel och community management. Under en termin får deltagarna lära sig mer om spelvärlden och den kultur som har vuxit fram runt spelen. Idag spelar runt 80 procent av alla unga mellan 13–19 år och branschen har blivit en av Sveriges största exporter. Det gör att det både finns karriärvägar och ett behov av att lära sig mer om fenomenet spel, exempelvis för de som jobbar med unga.

Den här utbildningen ger goda kunskaper om spel och spelkultur, men även i hur man leder och aktiverar så kallade communities. Allt fler företag anställer Community Managers som jobbar med kulturen och nätverken runt spelen. Den här utbildningen är den enda i Sverige som utbildar i just community management och när kursen är avklarad kan deltagarna söka jobb som exempelvis Community Managers.

Den här kursen vänder sig också till personer som möter, eller jobbar med, ungdomar. Kanske som fritidsledare eller som aktiv i föreningar. I mötet med unga behöver det finnas kunskap om, och förståelse för, spelen och communitys. Finns det så är det lättare att vara aktiv och leda, vägleda och stötta. Ibland är tonen hård och det finns ett stort behov av att jobba med värderingar, inkludering och medmänsklighet. Sen är det ju också så att de unga inte går till fritidsgården för att spela biljard längre. Många vill istället klippa sin egen Youtube-video eller delta i LAN:et. Då behöver de som jobbar med fritidsverksamhet ha koll på hur det funkar och praktiskt implementera det i verksamheten.

Digital infoträff!

Den 2 juni kl. 18.00 har vi en digital infoträff för dig som vill veta mer om utbildningen. Läs mer om kursen och anmäl dig här.