Välj en sida

Vad gör de egentligen på kursen ”Finanskrisen! Ekonomi och Politik”?
Är det kris för jämnan, tunga suckar, pannor i djupa veck?

Nej, tvärt om faktiskt.

– Många är samhällsintresserade och vill skapa en helt ny värld, säger Mikael Vinberg, kursens lärare.

Denna terminslånga distanskurs som på Bona varvas med lika långa systerkursen ”Socialism idag?” lockar intresserade i alla åldrar. De flesta pluggar på högskola eller universitet.

Mikael är en (röd) rutinerad räv. Han har undervisat på Bona i politiska -ismer, som till exempel marxism, längre än han själv kan minnas. Han ser en klart förändrad inställning och bakgrund hos deltagarna.

– Nu för tiden är det kanske en på tjugo som är politiskt aktiv. På -80 och -90-talet var förhållandet tvärt om, konstaterar Mikael.

Vi förlorar oss sen i en lång, bitvis förvirrad men samtidigt entusiastisk diskussion om vad nu det kan bero på.
En teori är att de politiska partierna sedan många år tar fram sina partiprogram efter ”vad folk vill ha” snarare än att bygga på ideologisk grund.

Mikael tycker att de flesta på kursen är utan illusioner när det gäller i vilken mån den ena ideologin eventuellt skulle vara bättre än den andra. Att vi lever i en tid då svaren inte tycks finnas bland rådande system och partier.

– De som går kursen är samhällskritiska. De tror på solidaritet och rättvisa och de tror oftast inte på kommersiella lösningar.

Kursen håller två fysiska träffar på Bona i Motala,  en i början och en i slutet av terminen. Just nu ”råstuderar” man nyliberalismens avregleringar, vilka ju spridits över större delen av världen.

Instuderingsfrågorna kan handla om att ange vilka fördelar respektive nackdelar den ekonomiska avregleringen kan tänkas ha. Att peka ut dem, samt diskutera dem med varandra i gruppen.

– Vi lever i en spännande tid. Det är lite nytt att samhällets ”elitskikt” börjar krackelera och dra åt olika håll. Se bara på Trump där maktens män både kan vara för eller emot presidentens politik.

Dags för revolution nu alltså?

– Kanske det, säger Mikael.

Han ler pillemariskt.

Nyfiken på mer? Vi tar emot anmälningar till kursen Socialism idag? fram till den börjar den 27 augusti. Kursen är kostnadsfri. Och förresten, rubriken är förstås en citerad låttitel ur skånska popstoltheterna bob hunds katalog.