Välj en sida

Många pratar om normkritik, men hur kan man egentligen med det i praktiken som pedagog? Nu har du chansen att delta i en workshop om detta tillsammans med Liv Elf Karlén – en genuspedagog, dramatiker och regissör som arbetat med normkritisk metodutveckling i 15 år.

Workshopen heter Normkreativa metoder och gestaltning och består av föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner för att medvetandehöja och utmana praktiken kring normer rörande kön, sexualitet, etnicitet, funktion och klass i så väl den konstnärliga framställningen som den pedagogiska undervisningssituationen.

Normer är ofta något vi inte tänker på för att de är så självklara. De kan göra det smidigare för oss att fungera ihop, men de kan också förstärka vissa gruppers positioner. Ett normkreativt arbete gör oss medvetna om vilka normer vi förhåller oss till och på så sätt blir det möjligt att aktivt välja vilka normer vi verkligen vill ha eller inte ha – i en mindre social gemenskap, i en organiserad verksamhet eller i samhället i stort.

  • Tid: 7 och 8 maj (heldagar) samt 23 och 31 maj (eftermiddagar)
  • Pris: 2000 kr (inkluderar kursmaterial och fika)
  • Plats: Bona folkhögskola, Svarta gatan 1, Motala
  • Anmälan: maila info@bona.nu med namn och telefonnummer helst före 10 april

Workshopen riktar sig främst till pedagoger men kontakta oss gärna om du vill vara med ändå, eller om du vill genomföra en skräddarsydd workshop i din verksamhet.

Läs mer: Normkreativa metoder och gestaltning. Foto: Kent Werne