Välj en sida

Här på Bona jobbar vi mycket med teman. Det gäller inte bara för deltagare, utan även för personalen.

Under våren har vi riktat in oss på tre teman för personalen: neuropsykiatri, digitalisering och temaarbete. Personalen är uppdelad i tre studiegrupper som tacklar ämnena på olika sätt. Vi möts regelbundet hela personalen för att dela varandras erfarenheter och lyssna på föreläsningar. Där formas nya idéer när temana tas an från flera olika håll.

Neuropsykiatri arbetar vi praktiskt med varje dag, eftersom många deltagare har sådana diagnoser. Under våren siktar vi på att fördjupa våra teoretiska kunskaper genom att läsa om ny forskning, för att fortsätta att utveckla våra metoder.

Digitaliseringen är viktig att hänga med i. För att kunna rusta våra deltagare för ett digitaliserat arbetsliv så måste vi vara med själva. Under förra året rustade vi upp tekniken på Bona och nu ska vi krama ur allt vad vi kan ur de nya möjligheterna som uppstår! En viktig del i detta är att kunna möta komplexiteter; att förstå att det inte bara finns en sanning bakom det man läser och att veta hur man själv kan förhålla sig till det.

Där tror vi att temaarbete är en utmärkt metod för att jobba. Deltagarna kan ta sig an ett tema utifrån sin  situation och komma med egna frågeställningar. Då blir det mycket mer relevant, och när perspektiven möts så ger det något nytt till alla i gruppen. Och det är något som vi vill utveckla mer framöver.

På bilden syns läraren Petra Henriksson, fotograferad av Peter Holgersson.