Välj en sida

Socialism imorgon?

Om kursen

I den här kursen fördjupar vi oss i frågan hur alternativa synsätt kan hjälpa oss att bättre förstå världen. Exempelvis uppstod Socialismens ideologi ur övertygelsen att en ny och rättvis värld är både möjlig och rimlig. Med det perspektivet diskuterar vi det samhälle vi lever i idag, med dess dagsaktuella samhällsfrågor och händelser. Hur hade vi till exempel hanterat och betraktat stora globala utmaningar som klimatkrisen, social hållbarhet och ekonomiskt välstånd? Hur finns till exempel socialism närvarande i världen och Sverige idag och hur har ideologin utvecklats över tid? Hur lever idéerna om en ny och rättvis värld vidare?

Innehåll

Under kursen arbetar vi utifrån böcker som ”Karl Marx – En introduktion” och andra historiska texter. Vi arbetar i grupper för att tillsammans reflektera, tolka och diskutera vad texterna har betytt historiskt och vad de kan ha för betydelse idag. Det finns inga rätta svar, utan kursen ger möjlighet att fördjupa kunskapen och diskutera samhällsfenomen, revolutionen, Sovjetunionen, lokala uppror och andra händelser. Det ger perspektiv, kan bredda förståelsen och vara oerhört stimulerande för oss som tycker om att diskutera samhället och hur det fungerar, aktuella samhällsfrågor, politik och ekonomi. Den här kursen lockar ofta personer med olika bakgrund och kunskap vilket gör diskussionerna intressanta i många avseenden.

Anpassade studier

Bona arbetar digitalt och kursens upplägg bygger på ett seminarium per vecka. Däremellan arbetar vi i studiegrupper.

Efter kursen

När vi är klara med kursen kommer du att ha en fördjupad förståelse för socialism – vad det var historiskt, vad det är idag och kan tänkas bli i framtiden. Du kommer vidare att ha vidgat dina perspektiv och synen på världen och våra samhällen. Och förmodligen träffat många intressanta personer längs vägen!

Vi hoppas att vi ses på kursen!

  • Nästa kursstart: 19 augusti 2024
  • Kurslängd: 1 termin
  • Studietakt: 50%
  • Studiemedelsberättigad: Ja
  • Deltagaravgift:  300 kr per termin
    (Avgift för studerandeförsäkring, studiematerial/kopior och studieresor.)
  • Kontaktperson:
    Mikael Vinberg

Terminstider:

Höst 2024: 19 augusti – 10 januari 2025