Välj en sida

Socialism Idag? Marx, politik och ekonomi

Vad kan en man från 1800-talet lära oss om samhället idag och i framtiden? En hel del faktiskt, och det kommer du märka under den här terminen. Kursen riktar sig till dig som inte har några förkunskaper om ekonomi och politik. Men även du med förkunskaper kan ha stor nytta av att gå igenom grunderna ordentligt. Gemensamt för alla deltagare är att vi är intresserade av samhället och hur det fungerar.

Innehåll

Kursen innehåller två seminarier som kommer att ske digitalt. På det första seminariet introducerar vi Per Månssons bok, Karl Marx – En introduktion. Vi läser även andra texter, men den här boken följer oss igenom hela kursen. Under seminariet träffas vi och lär känna varandra, och bildar studiegrupper som följer oss under kursens gång. På första seminariet introduceras också distansarbetet.

Vi bearbetar bokens innehåll tillsammans, bland annat med hjälp av studiehandledning. En viktig del i kursen är att koppla boken till nutida ekonomiska och politiska frågor och problem. I slutet av kursen hålls det andra digitala seminariet, där vi knyter ihop säcken och tillsammans diskuterar politik och ekonomi utifrån Marx.

Anpassade studier

Bona har ett genomgående digitalt arbetssätt. Vi strävar efter att allt innehåll ska finnas digitalt ifall att du skulle behöva repetera eller studera hemifrån. Vi vill underlätta för dig som deltagare att nå dina mål, utefter dina och våra förutsättningar.

Efter kursen

När du är färdig med kursen kommer du att ha en fördjupad förståelse för vad socialism är och kan vara, utifrån Marxs idéer. Få personer har gjort så många träffsäkra iakttagelser av det borgerliga samhället som Marx, och du kommer fascineras av hur relevanta och aktuella de är än idag, nästan 150 år senare.

 • Terminstider:
  Höst 22: 21 aug 2023 - 12 jan 2024
 • Ansökningstid: Löpande fram till kursstart
 • Studietakt: 50%
 • Längd: 1 termin
 • Studiemedelsberättigad: Ja
 • Deltagaravgift:  300 kr per termin (Avgift för studerandeförsäkring, studiematerial/kopior och studieresor.)
 • Kontaktperson:
  Mikael Vinberg
  072 – 580 63 86