Välj en sida

Allmän kurs med yrkesinriktning mot service, omsorg och vård

Här har vi kursen för dig som vill jobba inom service, omsorg och vård och behöver bättra på dina kunskaper i svenska.

Innehåll

Kursen är förberedande kurs för att att delta i utbildningar inom så kallade jobbspår. Vi förbereder dig genom att fokusera på språkkunskaper och studieteknik, men också genom att prata om vad olika yrken innebär.

Kursen har fokus på svenska som andraspråk: läsa, lyssna, skriva, prata och förstå, grammatik. Samhällskunskap och matematik ingår, så även viss kunskap om lagar och villkor i arbetslivet. I yrkesinriktning ingår ämnen som etik, människans livsvillkor, hälsa och friskvård, livskvalitet, grundläggande begrepp inom vård och omsorg, kunskaper om vårdnära service (t ex viss lokalvård) samt grundläggande kunskaper om utvecklingspsykologi, åldrande, omsorg i livets slutskede och funktionsnedsättningar.

Om möjligheten finns, kan du få utbildning på en arbetsplats. Där kan du testa ditt yrkesval och öka dina möjligheter till exempelvis ett sommarjobb.

Under utbildningen får du låna en dator så att du kan skaffa dig grundläggande datorkunskaper.

Anpassade studier

Bona har ett genomgående digitalt arbetssätt. Vi strävar efter att allt innehåll ska finnas digitalt ifall att du skulle behöva repetera eller studera hemifrån. Vi vill underlätta för dig som deltagare att nå dina mål, utefter dina och våra förutsättningar.

Efter kursen

Du har förbättrat din position på arbetsmarknaden och har möjlighet att gå vidare till en utbildning som anordnas av Motala kommun eller Arbetsförmedlingen. Självklart kan du välja att gå andra utbildningar också. Vi hjälper dig att hitta din väg framåt!

 • Terminstider:
  Höst: 24 aug - 18 dec 2020, lov v44
  Vår: 4 jan - 11 jun 2021, lov v 8 och v 14
 • Ansökningstid: Ingen antagning till vt-21
 • Studietakt: 100%
 • Längd: 1 år
 • Studiemedelsberättigad: Ja
 • Deltagaravgift:  600 kr per läsår
  Avgiften avser studerandeförsäkring, studiematerial/kopior och studieresor.
 • Kontaktperson:
  Anneli Dahlqvist
  070 – 774 53 62