Välj en sida

P4 Östergötland rapporterar i dag att Bona hotas av stängning efter brister. Det är en överdrift och vi vill därför förklara situationen.

Det stämmer att Folkbildningsrådet genomför en granskning. Det handlar om att vi inte har den traditionella utbildningsmetoden, med endast schemalagd och lärarledd utbildning på plats i skolan. I stället har vi valt att anpassa utbildningsformen efter våra deltagares behov, förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi har allt underlag digitalt och att deltagarna får välja om de vill följa undervisningen på plats i skolan eller digitalt. Ibland är lektioner hybrida, där vissa är i skolans lokaler och andra på länk. Men oavsett så har vi en samlad skoldag mellan kl. 10.00-15.00. 

Utöver det har vi handledning digitalt, från tidig morgon till sen kväll, och där är det mycket aktivitet mellan lärare och deltagare, och mellan deltagare som arbetar tillsammans. Jag hävdar därför att vi erbjuder mer utbildning och mer tillgång till lärare än de flesta andra folkhögskolor. Långt över fyra timmar per dag vilket är kravet för att få statsbidrag.

En folkhögskola har en mångfald av deltagare där vissa till exempel har funktionsvariationer som gör att det inte är självklart att komma fysiskt till skolan. För dem passar det bättre att plugga hemifrån och vara med på länk, eller arbeta via digitala plattformar. För andra kan det underlätta i livspusslet att ha en mer flexibel skolgång än den traditionella. Som folkhögskola tycker jag att man behöver vara lite modern och flexibel och möta upp. Precis som näringslivet i stort.

Vi har nu en konstruktiv dialog med Folkbildningsrådet kring det här, där vi berättar varför vi har moderniserat vår utbildning på det här sättet. Om de kommer fram till att det inte är godtagbart så får vi kanske skruva på upplägget. Men att säga att Bona hotas av stängning är att göra en höna av en fjäder.

Vi hoppas så klart att Folkbildningsrådet i stället börjar förstå värdet och potentialen i vårt arbetssätt, och förespråkar det i framtiden. Då kommer folkbildning till större nytta för fler, och det är väl egentligen det som är själva grejen med folkbildning?

Anneli Dahlqvist, rektor på Bona folkhögskola