Välj en sida

Oliver och Tobias på kursen Båtbyggeri och Snickeri kan.
Bygga en bro som håller för trailer med last. Det var uppgiften i en samarbetsövning som verkligen fångade deltagarna.

– Det blev ett samarbete där alla var med och bidrog med lösningar, säger lärare Petra Henriksson.
En timme tog de på sig, båtbyggar- och snickarkillarna på kursen. Det var noga med bärigheten. Daim kom på att rulla hårda papperscylindrar för ökad motståndskraft.

Markus, Sebastian och Damian (Daim) är överens om hur de ska bygga. De är noga med bärigheten, deltagare på båtbyggeri- och snickeri-kursen som de är.

Petra, som gjort den här övningen också på andra skolor, såg en skillnad den här gången:
– Ingen nöjde sig med att slarva ihop något som kanske höll en gång, de ville ha broar som faktiskt höll överfart efter överfart.

Oliver och Tobias i djup koncentration…

Yes! Den håller!

Det var förstås ett tavlingsmoment i vem som var först klar med sin bro, och där vann Markus, Sebastian och Daim. Men bägge broarna, av inget annat än papper och tejp, höll perfekt och var starka nog för trafik. Imponerande!

Pimpad bro.