Välj en sida

Dom har gjort historierna till sina egna, deltagarna på teaterkursen.
I ett ”berättarcafé” på skolan fick resten av skolan ta del av såväl långa som korta, glada och sorgliga berättelser.

Fabler och andra vardagsberättelser handlade det om. I förberedelsearbetet fick de inblandade först spontanberätta för varann, helt enkelt för att väcka berättarlusten.
Sen övades framförande och berättarteknik. Till sist fick alla utmaningen att hitta sin egen personliga berättarton, att helt enkelt göra den valda historien till sin egen.

Teaterklassens lärare Helene Bergström säger att det kan kännas både naket och avslöjande att berätta så här inför andra
– Men alla valde att vara med, de var modiga, säger Helene Bergström.