Välj en sida

Alla säger sig vilja ha jämställdhet och att samhället skall vara fritt från diskriminering, ändå ser det ut som det gör. Varför är det så? Det frågade sig Gudrun Schyman när hon gästade Bona i onsdags. Gudrun tog avstamp i föreställningen om att Sverige är ett jämställt land. Men kom man dit med den inställningen, så gick man därifrån med en annan syn.

Gudrun menar att det är ett faktum att Sverige är ojämställt, och refererade bland annat till SCB:s lathund om jämställdhet. Jämställdheten är eftersatt inom alla socioekonomiska grupper. Kvinnor inom likvärdiga yrken tjänar ofta mindre än män. Samma mönster gäller även bland utrikesfödda.

Män födda utanför Sverige kommer snabbare ut i arbete än kvinnor. Detta beskrev Gudrun genom att rita upp modeller. Utrustade med papper och penna fick vi som deltog själva följa med och rita av modellerna. Det synliggjorde strukturella ojämlikheter i samhället såväl som bakomliggande orsaker till dessa ojämlikheter.

Och det ritades flitigt. Det gällde exempelvis fördelning av makt, rikedom, hushållsansvar och uttag av föräldraledighet. Gudrun lyfte fram att politik handlar om det gemensamma, som skilt från det privata.

Men vem bestämmer vad som är privat? Feminism sågs länge som något “för kvinnor” och inte som en gemensam politisk fråga. Gudrun pratade om att miljöfrågor förut sågs som en “fritidsfråga”, men är idag del av politiken i allra högsta grad. Och det ska jämställdhet också vara.

Det var inget valmöte och därför nämndes Feministiskt initiativ (FI) endast ett fåtal gånger. Gudrun upplyste dock om att FI nu finns invalt i 13 kommuner och att man siktar på riksdagen efter valet senare i år.

Efter föreläsning var det dags för boksignering. Då fanns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Gudrun för mer utförliga svar. Maria af Sandeberg från skolans teaterkurs var en av de som tog tillfället i akt och valde att fråga om bland annat Feministiskt initiativs förslag på nedrustning inom försvaret. Maria var även den som tog initiativet att bjuda in Gudrun att föreläsa på skolan.

Gudrun och Maria pratar om försvarspolitik, rektor Anneli lyssnar.