Välj en sida

Jag menar så klart inte att vi inte ska stanna upp och njuta av stunder, reflektera och planera. Det är jätteviktigt, av många, många anledningar. Det jag syftar på är att aldrig sluta utvecklas och aldrig sluta vara nyfiken på vad som väntar runt hörnet. Att alltid vara på väg. För allt förändras, hela tiden; samhället, vi människor och allt runt omkring oss. Vi behöver vara närvarande för att förstå och förhålla oss till det. Fundera på hur vi kan ta vara på, och vara en del av, det nya för att utvecklas både kunskapsmässigt och på ett personligt plan. Då blir utveckling kul och inspirerande snarare än läskigt och jobbigt.

Årets första sex månader på Bona har verkligen präglats av utveckling och förändring. Vi lämnade våra lokaler i Gamla Motala Verkstad och flyttade till stan. Drömmen var att utveckla en hubb och mötesplats för alla som är intresserade av kunskapsutveckling och samhällsutveckling. Och vilket gensvar vi har fått. Vi hade aldrig vågat drömma om alla dessa nya möten som har skapats. Alla fina spontanbesök, nyfikna personer som kommer in och vill höra mer om Bona. Aktörer som vill samarbeta, som vill vara med och förändra samhället till det bättre. Det är otroligt roligt och visar att vi är så mycket mer än en skola. Vi är en viktig samhällsaktör som samhället och människor runt oss värdesätter.

Det har också hänt mycket i vår verksamhet under det gångna läsåret. Vi har bland annat börjat jobba digitalt i plattformen Discord. Här samtalar vi i båda slutna grupper och breda sammanhang. Om skoluppgifter, roligheter och utmaningar. Och wow, det är verkligen häftigt och inspirerande att se att vissa har blommat ut i den digitala miljön. Individer som inte riktigt har trivts med fysiska träffar eller andra format har hittat tryggheten och glädjen. Och det syns både i den personliga och kunskapsmässiga utvecklingen! Jag är stolt över att vi vågade ge oss ut och testa nytt. Det blev bra. Riktigt bra.

Vi har också blickat in i aktuell forskning. Under flera så kallade science weeks har vi med hjälp av inbjudna forskare fått kunskap och förståelse för rymden, AI, kroppen, hållbara städer och mycket mer. Vi har också deltagit i en forskningsstudie om hållbar konsumtion i ett hållbart samhälle. Det var roligt, intressant och viktigt och bidrog med många intressanta diskussioner mellan deltagarna.

Under 2023 har vi också börjat använda AI. För oss handlar det om att förstå vad AI är och hur det kan användas för att hjälpa oss framåt. Givetvis diskuterar vi även riskerna med AI och betydelsen av kritiskt tänkande och reflektion kring framkomna data. Men AI är här för att stanna och vi behöver förhålla oss till det.

Jag pratar mycket om utveckling och förändring men hur mycket Bona än förändras för att vara med i samtiden så finns det något som alltid finns kvar och är beständigt: vår Bona-anda. Gemenskapen, tryggheten, glädjen, jävlar anammat och att vi ska framåt för att göra samhället bättre. Det är vår kärna och den förändras aldrig.

Nu är det dags för lite semester och vila. Jag önskar dig en skön sommar!

Anneli Dahlqvist, rektor