Välj en sida

Nyligen ägde Forskarfredag rum i 26 länder och vi på Bona passade på att ha forskningsrelaterade aktiviteter hela veckan. Varje dag fick deltagarna välja mellan flera ämnesområden och aktiviteter för att få en inblick i forskning och innovation, och hur det påverkar människors vardagliga liv, idag och i framtiden. Lärandet skedde med hjälp av underhållande och lärorikande aktiviteter både på plats och digitalt.

Syftet med forskarveckan var både att visa vad forskning kan vara och hur en forskare arbetar. Givetvis med förhoppningen att väcka nyfikenhet för ämnen och yrken som man tidigare inte vetat så mycket om, eller stött på alls.

Om mobilen, nervcellen och AI hos kossan

Under veckan fick deltagarna träffa forskare som berättade vad som döljer sig i mobiltelefonen, hur man skapar en nervcell, hur AI kan nyttjas för att öka kossornas välmående i ladugården och huruvida det finns liv på Mars. Flera fick också en inblick i hur man planerar hållbara städer, hur framtidens energisystem kan se ut och hur vi bättre kan ta hand om vår planet.

Vi åkte också ut på en resa, en interaktiv sådan arrangerad av Visualiseringscenter i Norrköping. Vi åkte till platser i universum som människan aldrig tidigare har besök, var på Apollo-landningsplatserna, genomförde en virtuell Marslandning och åkte hela vägen tillbaka till Big Bang. Snacka om spejsat!

Andra deltagare ville hellre vara med i Plastexperimentet där uppdraget var att hjälpa forskare att kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige. Genom att samla in plastskräp är vi nu delaktiga i en vetenskaplig studie kring hur mycket plast det finns i naturen, vilken typ av plast det är, och hur det varierar mellan olika platser och naturtyper. I samband med experimentet besökte flera deltagare Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning som ligger här i Motala. Det var otroligt häftigt att se vad som händer med plastförpackningarna som vi källsorterar hemma!

Vår vetenskapsvecka var väldigt uppskattad av deltagarna och det var en hög aktivitet med många givande diskussioner och uppgifter att lösa under hela veckan. Utöver att få lite bättre kunskap om forskningsyrket och aktuella forskningsområden har flera fått upp ögonen för nya ämnesområden som de vill lära sig mer om: kemi, spel, AI, nervceller, klimatet, rymden och många fler. För det är så det funkar, man stöter på något man blir intresserad av, kanske söker en utbildning inom det, och snart har man kammat hem ett spännande jobb. Och just det här berättade ett par forskare om, någon var faktiskt inte så motiverad att plugga alls men det fanns ett starkt intresse för ett ämne – och det banade väg för en karriär inom vetenskapen. Och vips var hen forskare!

Otroligt rolig vecka, det gör vi om nästa år igen!