Välj en sida

I augusti träffades ett tjugotal östgötska kvinnor på Bona för att berätta och reflektera kring hur det är vara kvinnlig politiker i ett patriarkalt samhälle. Det var Vänsterpartiet som hade lånat våra lokaler för en regional kvinnoträff. Vi ringde upp Lilibet Gustafsson som är internfeministiskt ansvarig i Vänsterpartiet i Östergötland, för att prata om hur det gick.

– Jag har velat genomföra den här dagen länge, eftersom jag tycker att det är viktigt att träffas fysiskt för att prata feminism och utbyta erfarenheter. Och inte minst för att knyta band till varandra. Nu, efter att vi har träffats, känns det som att vi är starkare och dessutom har mycket lättare att kontakta varandra och be om hjälp eller fråga om råd, säger Lilibet.

Att valet föll på Bona var egentligen inte så konstigt. Många hade redan positiva anknytningar hit, och Vänsterpartiet i Östergötland äger också andelar i den ekonomiska föreningen som är huvudman för skolan. Lokalerna passade väldigt bra för kvinnoträffen och Coopet (vårt fik) lämpade sig väl för både panelsamtal, utbildning och diskussion i smågrupper.

Kvinnoträffen var bara för de som identifierar sig som kvinnor, och det provocerade så klart en och annan man. Somliga förstår inte varför separatistiska träffar ska behövas. Och det är just därför som de behövs, menar Lilibet.

– Många män förstår fortfarande inte hur tufft det är att vara kvinna i ett patriarkalt samhälle. Och det är ännu tuffare att vara kvinnlig politiker. Vi politikerkvinnor behöver våra separatistiska träffar, för att kunna lära av varandra, och för att samtala om vår respektive situation i vardagen. Dessa träffar är dessutom en viktig del i Vänsterpartiets inre feministiska arbete, och det finns det kongressbeslut på.

– Jag skulle önska att män över lag försöker sätta sig in i hur det är att vara kvinna och aktiv politiker, genom att bara lyssna och ta in, i stället för att ifrågasätta, avslutar Lilibet.