Välj en sida

Medan samhället blir allt hårdare upplever jag att Bona går i precis motsatt riktning. Det blir allt mjukare och mer personligt. Det är en ganska intressant utveckling och jag tror att vårt digitala arbetssätt är en bidragande faktor. Det låter kanske konstigt, det digitala tänker man ju ska öka avståndet mellan människor och göra oss mindre personliga. Men jag ser något annat, fler vågar öppna upp, delta i diskussioner och samtal och komma närmare.

Vår användning av den digitala plattformen Discord har sänkt trösklarna för många av oss. Alla är där, och med. Oavsett om man läser på distans, alltid är i skolan, eller befinner sig hemma för att man inte vill eller mäktar med att komma just idag. I de digitala rummen hörs vi om stort och smått. Om kluriga skoluppgifter, om AI-verktyg vi har testat och om mer personliga saker. Alla tider på dygnet förs det samtal mellan deltagare, och mellan deltagare och personal. En härlig tjej som studerar hos oss sa att vi har ”anpassat skolan till eleverna istället för eleverna till skolan”. Och det är väl precis det som är folkhögskolans roll och styrka. Vi har en större frihet att anpassa lärandet utifrån varje individ. Och med digitala verktyg har vi kunnat nå fram till fler.

Oavsett om våra samtal har skett digitalt eller fysiskt på plats i skolan så är de vårens höjdpunkt. Inte prestation eller uppnådda behörigheter. Jag har fått följa flera personer på nära håll som har gått från att avsky skolan och sociala kontakter, till att aktivt delta i diskussioner på Discord och klara uppgift efter uppgift. Det kanske inte ger behörighet i alla ämnen, men det har skapat glädje, motivation och självförtroende. Och vad är väl viktigare än det inför nästa steg i livet?

En annan aspekt i vårt digitala arbetssätt är att hierarkier och auktoriteter tycks minska. Deltagarna och vi som jobbar på skolan verkar på samma nivå och jobbar som ett team. En person skrev så fint att hen kände sig ”equal”, att personalen inte kändes som auktoriteter. Det tror jag är en nyckel till framgång, när man kommer närmare, bjuds in och kan stötta längs vägen. Då kan vi bidra både till den personliga och kunskapsmässiga utvecklingen.

Med budskapet “make it equal” vill jag nu tacka för den här fantastiska terminen. Nu laddar vi batterierna för en spännande höst, vi har mycket på gång som jag ser fram emot att berätta mer om det längre fram.

Jag önskar dig en härlig sommar!
Anneli Dahlqvist, rektor