Välj en sida

Regeringen förstärker statsbidraget till folkhögskolan med 170 miljoner kronor för 2021 för att upprätthålla och öka antalet utbildningsplatser. Rektor Anneli Dahlqvist på Bona folkhögskola anser att det är otillräckligt och efterlyser mer medel.

— Det är givetvis positivt att regeringen ser behovet av folkbildning men förstärkningen av statsbidraget är otillräcklig. För oss på Bona folkhögskola innebär det en ökning med ungefär sju platser. Jag har redan tvingats neka över 130 deltagare studier hos oss i höst, det säger en del om behovet som finns i samhället, och som regeringen inte tycks förstå, berättar Anneli Dahlqvist, rektor på Bona folkhögskola.

Anneli Dahlqvist pekar också på behovet av statliga medel för att få upp lönenivåerna inom folkhögskolan.

— Det skiljer flera tusen kronor mellan folkhögskolan och den vanliga skolan. Vi konkurrerar om medarbetare på helt andra premisser än med ersättning och det är inte hållbart på sikt. För att få bukt med det behövs grundfinansieringen av folkhögskolan ses över, menar Anneli Dahlqvist.

Beslutet om det förstärkta statsbidraget är en följd av vårändringsbudgeten för 2021 som beslutades av riksdagen den 16 juni.

Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet den 1 juli här. 

För intervju och kommentarer kontakta Anneli Dahlqvist på 070-774 53 62.