Välj en sida

och jag vill önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Den här terminen har vi kunnat träffas irl igen, samtidigt som vi har fördjupat våra digitala arbetsmetoder. Vi har nu digitala verktyg för all undervisning, samtidigt som vi skapar fysiska rum för sociala möten, studier och kreativt skapande. Vi fortsätter vår gemensamma strävan att förverkliga Drömskolan. En deltagare uttryckte det såhär och det tar jag rygg på:

Drömskolan är en flexibel skola som låter mig byta spår i livet om jag känner att jag tidigare har valt fel. Det är en skola som jag kan gå i på tider som passar mig, min familj och mitt jobb. Det är en skola som inte är så traditionell”.

Jag vill säga tack till alla som har bidragit till Bona på så många sätt under höstterminen. Bland annat är jag glad över all inspiration och alla insikter som jag har fått via många olika nätverk. Att träffa människor från olika verksamheter är alltid berikande och viktigt för att förstå samhällsförändring. Dessa personer tillsammans med deltagare och medarbetare på Bona ger mig inspiration och utmanar mig! Vi lär tillsammans, vi stärker vår kompetens, vår självkänsla och vi vågar välja nya vägar i livet. Jag är också så imponerad över våra deltagares samspel, samarbeten och diskussioner. Det ger mig hopp och kraft i en tid när vårt demokratiska och öppna samhälle står inför både utmaningar och hot.

Vi går ett valår till mötes. På Bona stärker vi vårt påverkansarbete under 2022 och kommer fortsätta att kämpa för ett öppet, jämlikt och medmänskligt Sverige. Tillsammans blir vi obegränsade.

Anneli Dahlqvist, rektor