Välj en sida

Vi har träffat Nicole Kjellberg, en tidigare deltagare på kursen Digitala spel och community management. Hon berättar om dörrar som har öppnats och betydelsen av att ha fått ett starkt nätverk i spelbranschen.

– Innan utbildningen på Bona fick jag knappt komma på intervju men nu när jag har en utbildning på CV:t är det helt andra tongångar.

Efter utbildningen jobbade Nicole under en period som community and social media manager på en spelapp för personer med psykisk ohälsa. Parallellt arbetade hon extra som Discord community manager på ett mobilspel.

– Jag använde kunskaper från utbildningen i stort sett varje dag, framför allt i projektledning, digitalt skapande och ekonomisk planering.

Nicole berättar också diskussionerna om jämlikhet, värderingar och inkludering var givande och bra att ha med sig in i spelbranschen. För här finns det viss problematik inom området.

– Det kan vara ett ganska tufft klimat i spelbranschen ibland, både på spelbolagen och i spelens communities. Därför är det värdefullt att vara medveten om det och förstå betydelsen av värderingar när man till exempel ska arbeta med community-delarna.

För Nicole handlar community-rollen om allt ifrån att skapa innehåll som engagerar och interagerar med människor, till att hantera hård tonalitet i de digitala rummen. Ibland har hon också fått agera terapeut. En mångsidig yrkesroll alltså.

– Det är en varierad roll och blir nog mycket vad man gör den till. Men jag tycker att det är viktigt att det finns en arbetsbeskrivning och förväntansbild från arbetsgivaren, annars är det lätt att en community-manager får ett orimligt och omöjligt ansvar och uppdrag. Och det känns viktigt att det finns någon form av utbildning hos den som har community manager-rollen.

Nicole berättar att hon fick många bra tips av lärare och externa föreläsare som besökte Bonas kurs. Både vad gäller jobbmöjligheter och karriärvägar, men också kring varningsflaggor på anställningsintervjun. Att också få träffa andra som jobbar som community managers var nyttigt under kursen. Det gav en större förståelse för vad positionen kan innebära.

– Jag har fortfarande kontakt med flera lärare och föreläsare. Det nätverket är ovärderligt i spelbranschen och har hjälpt mig mycket längs vägen.

Läs mer om kursen Digitala spel och community managemant här