Välj en sida

Vi är ju som sagt inne i en digitaliseringsprocess här på Bona. Både deltagare och personal rustar sig inför framtiden. Ett exempel på det är att datorbaserad design har kommit till hus- och båtbyggarkurserna. Det kallas för CAD, eller computer-aided-design.

Ingen har tid att tänka på rast, alla är som uppslukade i de figurer som vrids och vänds upp och ner och runt på dataskärmarna.

– Ni ser att ”tri-ballen” kräver röda handtag så vi kan flytta den till cylinderns mittpunkt. Får ni ordning på det, frågar läraren Nils Forsfält.
Det är han som pratar så här, för den oinvigde, obegripligt.

Men för killarna, som för dagen flyttat upp från sin båt- och husverkstad till ett vanligt klassrum på skolan, är det inga konstigheter. Tre hela förmiddagar har de ägnat åt CAD-design nu.

– Det är inte så svårt, ganska lätt faktiskt, säger deltagaren Markus Olofsson.

– Men hur får man till groparna jämt över hela ytan på en bandyboll då? Gåtor av det här slaget kan testas fram via CAD-programmet det nu undervisas i på båt- och husbyggarkurserna på Bona folkhögskola.

Läraren Nils Forsbärg driver annars företaget Spantfabriken som sysslar med båtbyggeri. Han har själv använt CAD-ridningar i sju år och nu har han med sig programmet Iron-CAD.

– Det här programmet är inte som auto-CAD som bygger mer på rena ingenjörsprinciper där man skriver in tekniska specifikationer. Här kan man utgå från vad man vill ha först, rent designmässigt.

– Sen, om det till exempel handlar om en plåt som ska bockas, så skickar man den färdiga datafilen till vattenskärningsmaskinen. Informationen om exakt var bockningen ska göras finns med som ett resultat av ritningen, säger Nils.

Han förklarar att man kan arbeta friare med CAD. Att man kan designa utan att tänka på hur det ska tillverkas först, utan att ta hänsyn till vilken dimension borrarna i verkstan har eller andra praktiska förutsättningar.

På så sätt kan man fokusera på användbarhet och utseende först, sen få till ritningen och till sist låta nästa datastyrda maskin utföra själva tillverkningen.

Han menar att detta stödjer dagens och framtidens sätt arbeta, att utgå från inspiration och användbarhet, att inte bygga på förvärvad kunskap. Kunskaper som snabbt riskerar låsa in konstruktören i ett gammalt begränsat tänkande.

– Då blir det alltid räta linjer och fyrkantiga hörn, även om det kanske inte är den bästa lösningen.

Båtbyggarkursens och husbyggarkursens lärare Caj Claeson och Orvar Ek sitter med under CAD-lektionen.

– Nu kan våra deltagare det de behöver, nu kan de konstruera hus med CAD, konstaterar Caj belåtet.

– All ritning och utsättning på en byggarbetsplats är digitaliserad idag. Man måste helt enkelt ha de här kunskaperna, säger Nils Forsbärg.