Välj en sida

På Bona gillar vi att tänka nytt och testa oss fram. Därför var det extra roligt att delta i ett forskningsprojekt inom hållbar konsumtion, som drivs av Linköpings universitet. Projektet genomfördes i form av ett spel där spelet beskrivs som en storskalig social simulering av omställningen till hållbar konsumtion. Det bygger på forskning om hur man kan gå från nischpraktiker till etablerade arbetssätt genom olika möjliggörare, för att på så sätt ändra förhållningssätt och affärsmodeller. Det var första gången som forskarna testade spelet med externa deltagare.

Under spelet gestaltades den fiktiva orten Åkervallas resa att ställa om till hållbar konsumtion. Alltså från en befintlig och ohållbar konsumtionsmodell till en som kännetecknas av bland annat återbruk, minskad konsumtion och reparationer av befintliga varor. Vi som deltog ställdes inför en mängd scenarios där vi skulle ta beslut och motivera dem.

— Premiärtillfället gav oss viktiga lärdomar i vad spelet synliggör och motiverar spelarna till. Många valde att fortsätta med sina befintliga affärsmodeller och sätt att arbeta under spelet och upplevde att det var svårt att ändra större system, vilket på sätt och vis återspeglar vad vi ser i vår vardag, säger Ola Leifler vid Linköpings universitet.

Han fortsätter:

— Projektgruppen har fått bra underlag för att utvärdera hur spelet fungerar i relation till det forskningsprojektet om hållbar konsumtion behandlar. Vi är glada över att ha fått så bra underlag från deltagarna på Bona folkhögskola för att förstå vilken social dynamik som spelet möjliggör.

För oss som deltog var spelet inte bara roligt utan också lärorikt. Vi fick många tankeställare och ögonöppnare, inte minst över hur viktigt det är att försöka ta steg för att konsumera mer hållbart.

Stort tack till alla i forskningsteamet för att vi fick delta!