Välj en sida

För oss på Bona är det självklart att alla som vill ska få chansen att utbilda sig. Arbetsförmedlingen har en liknande inställning, och ser gärna att utbildningsnivån i Motala höjs. Och där spelar vi en viktig roll.

– Möjlighet att erbjuda alternativa inlärningsmetoder och trygghet att läsa inom ramen för en folkhögskola är ett behov vi ser och efterfrågar, säger Jelena Maric som är sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Det gäller inte minst för de som är födda utanför Sverige. 32% av dem är arbetslösa (maj 2018) vilket är en rejäl minskning från året innan när siffran var 37%. Men det är ändå högt om vi jämför med resten av landet. För Östergötland är siffran 26% och för hela Sverige är den 20%.

Även utbildningsnivån är lägre i Motala. 53% av de från andra länder har läst mindre än gymnasienivå, jämfört med 49% i Östergötland och 45% i Sverige (juni 2018). Och här bidrar vi som folkhögskola väldigt konkret till att höja de siffrorna.

Ungefär en tredjedel av oss på Bona är födda i något annat land och då kan utbildning vara mycket viktigt, som Jelena Maric på Arbetsförmedlingen är inne på:

– Utbildning (inte minst i svenska språket) har gång på gång visat sig vara en viktig del i etableringsprocessen och underlättar betydligt vid vidare utbildning och i arbetssökandet.

Det finns också annat som är minst lika viktigt. På Bona är det många som hittar sammanhang och vänner. Att få vistas i en tillåtande miljö för att prova nya kunskaper, få hjälp med vardagliga ting, och att inspireras inför framtiden. Sådana saker kan vara helt avgörande för att etablera sig i samhället. Vill man ändra på statistiken behövs en helhetssyn. Vi tycker att det är väldigt positivt att Arbetsförmedlingen har en förståelse för detta.

Foto från Arbetsförmedlingens pressbilder